Χαρακτηριστικά

Κάθε μονάδα άμυνας έχει συγκεκριμένα Χαρακτηριστικά,τα οποία καθορίζουν πόσο ισχυρή,ελαστική,κλπ είναι σε σύγκριση με κάποια άλλη.Εδώ θα βρείτε μια λίστα, με συνοπτικές επεξηγήσεις,με τα Χαρακτηριστικά όλων των μονάδων άμυνας:

  • Επίθεση – αυτή είναι η ποσότητα της ζημιάς που αντιμετωπίζει η μονάδα άμυνας ( σημειώστε πως αυτή είναι η βασική αξία και δεν αντιπροσωπεύει τα μπόνους);
  • Ζωή – αυτή είναι η ποσότητα της ζημιάς την οποία μπορεί να αντέξει η μονάδα άμυνας πριν καταστραφεί( σημειώστε πως αυτή είναι η βασική αξία και δεν αντιπροσωπεύει τα μπόνους);
  • Είδος όπλου – αυτό είναι το είδος όπλου που χρησιμοποιεί η μονάδα άμυνας: Λέιζερ,Ιόν και Πλάσμα.Διαφορετικά όπλα αντιδρούν διαφορετικά σε διαφορετικά είδη πανοπλίας.Δείτε(Defense weapons);
  • Είδη πανοπλίας – αυτός είναι ο τύπος πανοπλίας που χρησιμοποιούν οι μονάδες άμυνας,τα τρία είδη είναι: Ελαφριά,Μεσαία και Βαριά.Διαφορετικά όπλα αντιδρούν διαφορετικά σε διαφορετικά είδη πανοπλίας.Δείτε (Defense armors); -Ισχύς πανοπλίας – αυτός ο αριθμός δείχνει τι ποσοστό από την ληφθείσα ζημιά,θα εμποδιστεί από την πανοπλία( σημειώστε πως αυτή είναι η βασική αξία και δεν αντιπροσωπεύει μπόνους ή υποβιβασμό);
  • Πληθυσμός - αυτό δείχνει πόσος χώρος ,στο Hangars/Vault/Nesting grounds, κάθε μονάδα άμυνας για να κτιστεί απαιτεί;
  • Κόστος μετάλλου - η ποσότητα μετάλλου που χρειάζεται για να κατασκευαστεί μία μονάδα αυτού του είδους άμυνας;
  • Κόστος ορυκτών - η ποσότητα ορυκτών που χρειάζεται για να κατασκευαστεί μία μονάδα αυτού του είδους άμυνας;
  • Κόστος αερίου – η ποσότητα αερίου που χρειάζεται για να κατασκευαστεί μία μονάδα αυτού του είδους άμυνας.

Επιστροφή στην Κορυφή