Υπερδύναμη

Πληροφορίες

Η δεξιότητα δίνει ένα μπόνους για την επίθεση όλων των μονάδων εκτό ςαπό τα Γολιάθ.

Μπόνους: Υπάρχει μια πιθανότητα της δεξιότητας (τύχη), επίσης, υπάρχει ένα ποσοστό της Υπερδύναμης. Κάθε Γολιάθ, δίνει 0,08% τύχη και0,09% Υπερδύναμη. Το μέγιστο είναι 70% τύχη για την δεξιότητα καικατά 80% δύναμη μέγα(για να έχουν οι μέγιστες τιμές θα πρέπει να έχετε 890 συνολικά Γολιάθ).Η τύχη και η Υπερδύναμη υπολογίζονται κάθε γύρο.

Το Γολιάθ έχει την δεξιότητα αυτή.

Επιστροφή στην Κορυφή