Όζον

Το όζον έχει δύο λειτουργίες, αν το ποσό του όζοντος σε έναν πλανήτη μειώνεται αυτό αυξάνει την παραγωγή ενέργειας σε εκείνο τον πλανήτη, αλλά αν το ύψος του φθάσει σε επίπεδα τα οποία είναι εξαιρετικά χαμηλά,τότε ο ολόκληρος πλανήτης θα είναι κλειδωμένος.Κάθε πλανήτης έχει 15000 πόντους του όζοντος στην αρχή που μειώνονται καθημερινά. Κάθε επίπεδο του κάθε κτιρίου μειώνει το όζον κατά 10 μονάδες ημερησίως. Σημειώστε ότι το όζον δεν επηρεάζει έναν πλανήτη συμμαχίας με κανένα τρόπο.

Μπόνους Παραγωγής Ενέργειας

Η έλλειψη του όζοντος δίνει ένα μπόνους για την παραγωγή ενέργειας, διότι με λιγότερο όζον,περισσότερο φως του ήλιου φτάνει στον πλανήτη (σημειώστε ότι αυτό το μπόνους δεν ισχύει για την ενέργεια που παράγεται από Πυρηνοκίνητος Σταθμός / Ρομπότ Ουρανίου /Απορροφητής ουρανίου).Εδώ είναι ένας πίνακας που εμφανίζει τα επίπεδα του όζοντος και το αντίστοιχο μπόνους Ενέργειας:

όζονμπόνους
15 000 - 10 0010%
10 000 - 7 00110%
7 000 - 5 00125%
5 000 - 3 50140%
3 500 - 2 50155%
2 500 - 1 50170%
1 500 - 75185%
750 - 0100%

Κλείδωμα πλανήτη Αν το όζον πέφτει κάτω από 100 ο πλανήτης δεν θα είναι προσβάσιμος μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα.

Τρόποι για να κερδίσετε όζον:

  • Αγοράτου όζοντος με την Premium επιλογή
  • Ερευνώντας Οικολογία - κάθε επίπεδο της Οικολογίας αυξάνει την ημερήσια παραγωγή του όζοντος κατά 250
  • Καταστρέφοντας επίπεδο (α) κάποιου κτιρίου - αυτό πραγματικά δεν αυξάνει το Όζον αλλά μειώνει την ποσότητα του όζοντος που χάνεται καθημερινά.

Επιστροφή στην Κορυφή