Επισκόπηση πληστειριασμού

Η δημοπρασία είναι ο τόπος όπου όλοι οι παίκτες σε ένα Σύμπαν, μπορούν να αγοράσουν ή να προσφέρουν, με μονάδς, για διαφορετικά πακέτα (προσφορές) που περιέχουν πλοία ή άμυνα. Είναι προσβάσιμη είτε μέσω της Τράπεζας, είτε μέσω της αγοράς πλοίων.Η Δημοπρασία χωρίζεται σε γύρους (συνεδρίες) και κάθε γύρος διαρκεί 1 ώρα. Κατά τη διάρκεια κάθε γύρου δημοπρασιών υπάρχουν συνολικά Σε κάθε γύρο υπάρχουν πακέτα με συνολικά 17 μονάδες, 12 με πλοία και 5 με άμυνα. Για κάθε τύπο υπάρχουν 3 είδη πακέτων - μικρά μεσαία και μεγάλα. Κάθε παίκτης έχει τις δυνατότητες να αγοράσει ή να κάνει προσφορά για ένα συγκεκριμένο πακέτο.

Η αγορά επιτρέπει στον παίκτη να προσθέσει τα περιεχόμενα ενός επιλεγμένου πακέτου, άμεσα, σε έναν από τους πλανήτες τους. Στην περίπτωση αυτή, ο παίκτης πληρώνει με νομίσματα τους και μόλις λάβει τα περιεχόμενα πακέτου, δεν έχει το δικαίωμα να αγοράσει αμέσως ή να κάνει προσφορά για άλλο πακέτα εντός του ίδιου γύρου δημοπρασιών. Αν 2 παίκτες κάνουν την ίδια προσφορά, αυτός με που την έκανε πρώτος κερδίζει.Η υποβολή προσφοράς επιτρέπει στον παίκτη να υποβάλει προσφορά μονάδων για ένα επιλεγμένο πακέτο. Δεν είναι διαθέσιμη από τις 00:00 έως τις 09:00. Όταν ο γύρος Δημοπρασίας τελειώσει, ο παίκτης με την υψηλότερη προσφορά για το τρέχον πακέτο κερδίζει το περιεχόμενό του και επιτρέπεται να το προσθέσει σε έναν από τους πλανήτες τους.

Σημειώστε οτι στην ίδια δημοπρασία 2 και 3 παίκτες απο διαφορετικές ράτσες μπορούν να κάνουν προσφορά αλλά μόνο 1 θα κερδίσει. Το πακέτο είναι κοινό, και το περιεχόμενο εξαρτάται απ τον πληθυσμό.Π.χ.Η συνομοσπονδία μπορεί να έχει πακέτο με 10 (70 πληθυσμός), και το ίδιο πακέτο για τους Νόξους να έχει 35 Νέμεσις (επίσης 70 πληθυσμός).

Όταν αγοράσετε ή κερδίσετε το πακέτο πηγαίνει στο μενού κερδισμένα πακέτα, όπου ο παίκτης μπορεί να πάρει το περιεχόμενο και να το προσθέσει σε έναν πλανήτη που κατέχει. Αν ο παίκτης δεν προσθέτει το περιεχόμενο σε έναν από τους πλανήτες τους, θα προστεθεί αυτόματα στο κύριο πλανήτη τους 24 ώρες μετά την αγορά.Κάθε παίκτης έχει τη δυνατότητα να αγοράσει ή να υποβάλει προσφορά για το ίδιο συγκεκριμένο πακέτο μία φορά ανά 24 ώρες (π.χ. αν έχετε αγοράσει ή έχετε κερδίσει ένα πακέτο για 1000 μέταλλο, και το ίδιο πακέτο είναι διαθέσιμο στον επόμενο γύρο δημοπρασιών, δεν επιτρέπεται να αγοράσετε ή να κάνετε προσφορά για αυτο και πάλι).

Σημειώστε ότι το περιεχόμενο του κάθε πακέτου μπορεί να προστεθεί σε οποιοδήποτε από τους πλανήτες του παίκτη.Εάν πάρετε ένα πακέτο πόρων σε πλανήτη που δεν έχει αρκετό ελεύθερο χώρο στα κτίρια αποθήκευσης , θα χάσετε τα ποσά τα οποία είναι πάνω από τα όρια της αποθηκεύσειςΔεν μπορείτε να πάρετε ένα πακέτο πλοίων ή άμυνας σε έναν πλανήτη όπου δεν έχετε αρκετό ελεύθερο Πληθυσμό. Αν το πακέτο δεν έχει ληφθεί σε 24 ώρες θα φύγει αυτόματα στο πλανήτης προεπιλογής. Αν σε αυτό δεν υπάρχει αρκετός ελεύθερος πληθυσμός θα εμφανιστεί υπερπληθυσμός και θα πρέπει να καταστρέψετς μερικά από τα πλοία ή άμυνα στον Πλανήτη σας.

Επιστροφή στην Κορυφή