Μεταφορά Πλανήτη

Αυτή η επιλογή επιτρέπει στους παίκτες να μεταφέρουν κάθε (δικό τους) Πλανήτη σε διαφορετικές συντεταγμένες στο ίδιο Σύμπαν.Ο πλανήτης μεταφέρεται μαζί με όλα τα κτίρια, πλοία, μονάδες της άμυνας και τους πόρους και όλες οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη (εκτός από τις πτήσεις). Ένας πλανήτης συμμαχίας δεν μπορεί να μεταφερθεί και το μενού για την επιλογή αυτή δεν είναι ορατό όταν ο παίκτης βρίσκεται στον πλανήτη συμμαχίας.Αυτή η επιλογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά ανά 30 ημέρες ανά πλανήτη.Κοστίζει 300 μονάδες.Απαιτήσεις:

  • Η επιλογή δεν έχει χρησιμοποιηθεί στον ίδιο πλανήτη κατά τις προηγούμενες 30 ημέρες.
  • Οι επιλεγμένες συντεταγμένες πρέπει να είναι σε γαλαξία και συστημα, τα οποία είναι ορατά μέσω του μενού Γαλαξία
  • Πρέπει να μην υπάρχει πλανήτης στις επιλεγμένες συντεταγμένες
  • Πρέπει να μην υπάρχουν Πτήσεις σε εξέλιξη από και προς το συγκεκριμένο πλανήτη, συμπεριλαμβανομένων των κατασκόπων κρυμμένων στους Πλανήτες εχθρού και εχθρικοί κατάσκοποι κρυμμένοι στο συγκεκριμένο πλανήτη.

Μετά την μεταφορά δεν μπορούν να σταλούν από και προς το συγκεκριμένο πλανήτη για 24 ώρες επιθέσεις και κούρσο.Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή πηγαίνετε στην Premium>Μετατοπίστε τον πλανήτη σας και χρησιμοποιήστε το drop-down μενού για να επιλέξετε τον πλανήτη που πρέπει να μετακινηθεί και να εισάγετε τις επιθυμητές συντεταγμένες στη μορφή XX:XX:XX(για παράδειγμα 2:41:15).

Επιστροφή στην Κορυφή