Κίνητρο

Το κίνητρο είναι μια επιλογή Premium που επιτρέπει στους παίκτες να πληρώνουν με μονάδες για να αυξηθεί η ταχύτητα των πλοίων σε μια συγκεκριμένη πτήση.Η αύξηση στην ταχύτητα είναι ενεργή για την τρέχουσα πτήση μόνο.

Με κίνητρο ο παίκτης μπορεί να μειώσει τον χρόνο πτήσης έως και κατά 50%. Αν δύο συμμαχίες έχουν μια πολιτική Πολέμου, οι πτήσεις μεταξύ τους μπορούν να δώσουν κίνητρα για τη μείωση του χρόνου πτήσης έως και 70%.

Επιστροφή στην Κορυφή