Οικολογία

Η οικολογία είναι μια σημαντική επιστήμη που βοηθά για την ισορροπία του κάθε πλανήτη. Ο πλανήτης έχει 10000 όζον στο σύνολο και κάθε επίπεδο

ενός κτιρίου μειώνει τα επίπεδά του με 10 πόντους (455 * 10 συνολικά). Το στρώμα του όζοντος μπορεί να ανακτηθεί με την ανάπτυξη Οικολογίας.

Κάθε επίπεδο της επιστήμης ανακτά ημερησίως 250 μονάδες του όζοντος (σύνολο: 3750).

Max επίπεδο: επίπεδο 15

Απαιτήσεις

επίπεδομέταλλοορυκτάαέριοχρόνος
1200015005000:15:00
2300022507500:21:18
34500337511250:30:15
46750506316880:42:57
510125759425311:00:59
6151881139137971:26:36
7227811708656952:02:59
8341722562985432:54:38
95125838443128144:07:58
107688757665192225:52:07
1111533086498288338:20:00
121729951297464324911:50:00
132594931946206487316:48:13
143892392919299731023:51:40
1558385943789414596533:52:57

Επιστροφή στην Κορυφή