Κρύσταλλα

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος παιχνιδιού οι παίκτες πρέπει να κατασκευάσουν την Υπέρτατη Πύλη Άστρων. Αυτή απαιτεί 3 οβελίσκους να κατασκευαστούν πρώτα.Κάθε ένας από τους οβελίσκους απαιτεί 3 κρύσταλλα.Όταν οι οβελίσκοι είναι έτοιμοι η Υπέρτατη Πύλη Άστρων μπορεί να οικοδομηθεί(αυτή δεν είναι η μόνη απαίτηση),αλλά απαιτεί επίσης ένα κρύσταλλο-τοGliMa.Οι κρύσταλλοι μπορούν να επιτευχθούν μόνο με επίθεση εναντίον ενός Ήλιου, ο οποίος έχει περισσότερες από 0 ημέρες ζωής τη στιγμή της έναρξης της πτήσης.Ακόμη και τότε, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα βρεθεί ένα κρύσταλλο.Όταν μια Συμμαχία παίρνει ένα κρύσταλλο από οποιαδήποτε ήλιο,το συγκεκριμένο κρύσταλλο δεν δίνεται πλέον στην ίδια συμμαχία.

Υπάρχουν 10 Κρύσταλλα - 3 για τον Οβελίσκο της Συνομοσπονδίας, 3 για τον Οβελίσκο των Τερτέθων, 3 για τον τον Οβελίσκο των Νόξων και 1 για την Υπέρτατη Πύλη Άστρων Συνομοσπονδία:

  • Anak'Ra
  • Moon'al
  • Kali

Τερτέθοι:

  • Magma
  • Ba'el
  • Inuk Na

Νόξοι:

  • Manu
  • Leona
  • Al'tara

Υπέρτατη Πύλη Άστρων:

  • Gli Ma

Τα Κρύσταλλα μπορεί να κλαπούν με μια επιτυχή επίθεση εναντίον ενός Πλανήτη Συμμαχίας. Η ευκαιρία για την κλοπή τους είναι 60% για κάθε επιτυχημένη επίθεση.

Σημειώστε ότιοι κρύσταλλοι δεν μπορεί να κλαπουν από ένα νπλανήτη συμμαχίας

Επιστροφή στην Κορυφή