Πλανήτες συμμαχίας

Ένας πλανήτης συμμαχίας είναι πλανήτης που ανήκει σε μια συμμαχία,όχι σε έναν μόνο παίκτη.Είναι ο τόπος όπου τα μέλη της Συμμαχίας εργάζονται για την επίτευξη του στόχου παιχνιδιού,ανεξάρτητα από τις άλλες συμμαχίες.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον πλανήτη συμμαχίας εδώ.

Επιστροφή στην Κορυφή