Επισκόπηση Κτιρίων

Οι παίχτες κατασκευάζουν και αναπτύσσουν κτίρια στον Πλανήτη τους.Τα κτίρια βελτιώνουν τον Πλανήτη και έχουν διαφορετικές λειτουργίες.Για περισσότερες πληροφορίες για τις λειτουργίες κάθε κτιρίου δείτε το θέμα κάθε ξεχωριστού κτιρίου.

Τα κτίρια έχουν επίπεδα:κάθε ανώτερο επίπεδο βελτιώνει κατά κάποιο τρόπο τη λειτουργικότητα του κτιρίου.Τα κτίρια έχουν επίσης ένα ανώτατο επίπεδο,πάνω από το οποίο το κτίριο δεν μπορεί να αναπτυχθεί άλλο πια.

Κάποια κτίρια έχουν απαιτήσεις,σύμφωνα με την ύπαρξη και τα επίπεδα άλλων κτιρίων,που θα πρέπει να ολοκληρωθούν πριν την κατασκευή του κτιρίου.

Όλα τα κτίρια απαιτούν πόρους για να κατασκευαστούν ή να αναπτυχθούν.Απαιτούν οικονομικούς πόρους(Μέταλλο,Ορυκτά και Αέριο),αλλά απαιτούν επίσης και Ενέργεια.Κάθε κτίριο στο παιχνίδι(εκτός από την Ενέργεια που παράγουν τα κτίρια) χρειάζεται να είναι διαθέσιμη μία συγκεκριμένη ποσότητα Ενέργειας.Εάν ο παίχτης ακυρώσει την κατασκευή ενός κτιρίου που βρίσκεται σε εξέλιξη θα λάβει πίσω το 70% των πόρων που επενδύθηκαν.

Τα κτίρια μπορούν να καταστραφούν εάν ο Επιτιθέμενος έχει πλοία που διαθέτουν την ικανότητα Detonation.

Οι παίχτες έχουν την επιλογή να καταστρέψουν επίπεδα των κτιρίων τους εάν το επιλέξουν.Ωστόσο εάν αυτό γίνει ο παίχτης λαμβάνει πίσω το 50 με 80% των πόρων,που έχουν επενδυθεί στο συγκεκριμένο επίπεδο κτιρίου και η ενέργεια που χρησιμοποιεί το επίπεδο ελευθερώνεται.

Επιστροφή στην Κορυφή