Χημεία

Η Χημεία είναι η βασική επιστήμη που μελετά τη σύσταση των ουσιών καθώς και τις μετατροπές τους, δηλαδή τις αναδιατάξεις των δομικών συστατικών της ύλης και, μέσω αυτών, τους μετασχηματισμούς που αυτή υφίσταται. Ασχολείται παραδοσιακά με τους νόμους που διέπουν το σχηματισμό και τη διάσπαση των μορίων από τα άτομα, ωστόσο σήμερα το πεδίο της μπορεί να επεκταθεί, ώστε να συμπεριλάβει τη δομή της ύλης σε πιο θεμελιώδες επίπεδο, π.χ. τις πυρηνικές αντιδράσεις. Τα πλοία μπορούν να πετάξουν με πολύ μικρή ποσότητα καυσίμων, χάρη στη Χημεία.

Χημεία βοηθά να επιτευχθεί λιγότερη κατανάλωση φυσικού αερίου στα πλοία σας-5% για κάθε επίπεδο(σύνολο:75%).

Max επίπεδο : επίπεδο 15

Απαιτήσεις

ΕπιπεδοΜεταλλοΟρυκταΑέριοΧρονος
1400200500:12:00
28004001000:18:36
316008002000:28:50
4320016004000:44:41
5640032008001:09:16
612800640016001:47:22
7256001280032002:46:24
8512002560064004:17:56
910240051200128006:39:48
102048001024002560010:19:41
114096002048005120016:00:30
1281920040960010240024:48:47
13163840081920020480038:27:36
143276800163840040960059:36:47
156553600327680081920092:24:01

Επιστροφή στην Κορυφή