Έκρηξη

Η ικανότητα Έκτρξη δίνει πιθανότητα να καταστρέψετε επίπεδα κτιρίου στον πλανήτη που επιτίθεστε.

Bonus: Κάθε πλοίο που έχει την ικανότητα, δίνει έναν ορισμένο αριθμό πόντων. Το σύνολο των πόντων ορίζει την πιθανότητα καταστροφής επιπέδου κτιρίων. Πιο αναλυτικά:

UnitPoints
DeathStar100
Titan90
Queen Nox55*

Αυτοί οι 100 /90 /55 πόντοι είναι όταν τα πλοία είναι πλήρως αναβαθμισμένα.Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη σελίδα περιγραφής του κάθε πλοίου: DeathStar/Titan/Queen Nox Στον πίνακα παρακάτω βλέπετε πώς οι πόντοι ορίζουν τη πιθανότητα καταστροφής:

ΠόντοιΕπίδραση

0-19 πόντοιΔεν υπάρχει δυνατότητα κατεδάφισης κτιρίου
20-100 πόντοι20% πιθανότητα καταστροφής ενός επιπέδου ενός κτιρίου
101-200 πόντοι40% πιθανότητα καταστροφής ενός επιπέδου ενός κτιρίου
201-400 πόντοι60% πιθανότητα καταστροφής ενός επιπέδου ενός κτιρίου
401-550 πόντοι50% πιθανότητα καταστροφής ενός επιπέδου 2 κτιρίων
551-700 πόντοι70% πιθανότητα καταστροφής ενός επιπέδου 2 κτιρίων
701-850 πόντοι50% πιθανότητα καταστροφής ενός επιπέδου 3 κτιρίων
851-1000 πόντοι60% πιθανότητα καταστροφής ενός επιπέδου 5 κτιρίων
over 1000 πόντοι33% πιθανότητα καταστροφής ενός επιπέδου όλων των κτιρίων

Σημειώστε πως η πιθανότητα υπολογίζεται για κάθε κτίριο ξεχωριστά.

Παράδειγμα: Αν έχεις πάνω από 1000 πόντους, το πρώτο κτίριο έχει 33% πιθανότητα να χάσει επίπεδο, και με βάση αυτήν το χάνει ή όχι. Μετά έχει σειρά το επόμενο κτίριο, με πάλι 33% πιθανότητα να χάσει επίπεδο, κοκ. Και η διαδικασία επαναλαμβάνεται ανάλογα με τον αριθμό κτιρίων που επηρεάζονται απ τους πόντους.

Πλοία που διαθέτουν την Ικανότητα: DeathStar/Titan/Queen Nox

Επιστροφή στην Κορυφή