Περιγραφή

Πληροφορίες

Τα πλοία του Διοικητή είναι ειδικά πλοία που παρέχουν κάποιες επιπλέον δυνατότητες στον κύριο στόλο σας. Μπορούν να αγοραστούν μόνο μία φορά με τους πόρους ή με νομίσματα και αν καταστρέφουν στη μάχη μπορεί να επιδιορθωθούν με πόρους η με νομίσματα.

Σημαντικό: Στην μάχη μόνο το μεγαλύτερο πλοίο μπορεί να εφαρμόσει την ικανότητά του.

Ικανότητες των Διοικητικών καραβιών

  • Corsair- αυτό το πλοίο σας βοηθάει να κλέψετε περισσότερους πόρους με πειρατικές πτήσης
  • Hunter - αυτό το πλοίο σας βοηθάει στην πιθανότητα να καταστρέψετε τους κατασκόπους του εχθρού πριν λάβουν την αναφορά από την κατασκοπία τους.
  • Executor - αυτό το πλοίο προσφέρει μπόνους ως υπερασπιστής σε όλα τα άλλα πλοία επίθεσης και σε όλα τα πλοία άμυνας
  • Juggernaut - αυτό το πλοίο προσφέρει μπόνους ως υπερασπιστής σε όλα τα άλλα πλοία επίθεσης και σε όλα τα πλοία άμυνας
  • Typhoon - Δίνουν ώθηση ταχύτητας σε όλο το στόλο
  • Viper - Αυξάνει την πιθανότητα κρισιμης ζημιάς.
  • Corruptor - Με αρκετή αναβάθμιση μπορεί να επιστρέψει εχθρική επίθεση.
  • Scorpion - Παραλύει μονάδες στη μάχη αν αναβαθμιστεί αρκετά.

Αναβαθμίσεις

Κάθε πλοίο έχει χρόνο αναβάθμισης, και κάθε επίπεδο τον αυξάνει με 5 λεπτα.

Πχ. Αν θές να αναβαθμίσεις το Typhoon απ το επίπεδο 0 στο 1, θα κάνει 30 λεπτά. Απ το 1 στο 2 θα κάνει 35 λεπτά, απ το 2 στο 3 θα κάνει 40 λεπτά, κ.ο.κ.### Προτεραιότητα των Διοικητικών καραβιών

Προτεραιότητα Μάχης

Τα πλοία του Διοικητή με προτεραιότηταστο παιχνίδι επιλέγονται από την ID Η προτεραιότητα αυτή μπορεί να αλλάξει με άπλα όταν την πάρετε και την σύρετε:

Στο προσωπικό μενού -> Προτεραιότητα μάχης και Ναύαρχος -> Προτεταιότητα μάχης.

Επιστροφή στην Κορυφή