Λέιζερ

Τα λέιζερ παράγουν σύμφωνο, μονοχρωματικό φως (δηλαδή φως με συγκεκριμένο μήκος κύματος-χρώμα) το οποίο διαδίδεται σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, σχηματίζοντας στενές δέσμες. Πολλά υλικά έχουν βρεθεί ότι έχουν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για να αποτελέσουν ενεργό υλικό των λέιζερ, με αποτέλεσμα την δημιουργία πολλών τύπων λέιζερ με διαφορετικά χαρακτηριστικά, που χρησιμοποιούνται σε μεγάλο εύρος εφαρμογών.

Bonus:Κάθε επίπεδο της επιστήμης αυτής αυξάνει τη ζημία όλων των Laser πλοίων με 15%(σύνολο: 225%).

Max επιπεδο: επίπεδο 15

Απαιτήσεις

επιπεδομεταλλοορυκτααεριοχρονος
120010000:10:00
240020000:14:12
380040000:20:10
4160080000:28:38
53200160000:40:40
66400320000:57:44
712800640001:21:59
8256001280001:56:25
9512002560002:45:19
101024005120003:54:45
1120480010240005:33:20
1240960020480007:53:20
13819200409600011:12:08
141638400819200015:54:26
1532768001638400022:35:18

Επιστροφή στην Κορυφή