Επισκόπηση Πολιτικής

Υπάρχουν 3 πολιτικές στο παιχνίδι:

Πόλεμος,

Ένωση

και NAP( Non Attack Pact - Συμφωνία μη επίθεσης).

Οι πόλεμοι δεν μπορούν να υπερβαίνουν τους 3. Η Ένωση μπορεί να αντικαταστήσει τις άλλες δύο πολιτικές.Οι άλλες δύο πολιτικές δεν μπορεί να αντικαταστήσουν οποιαδήποτε πολιτική.

Επιστροφή στην Κορυφή