Pregled politika

Postoje nekoliko politika saveza prema drugom savezu :

  • Rat
  • Vojno savezništvo
  • Pakt o Ne Napadanju (NAP)

Vrati se na vrhu