Statistike admirala

Informacija

Povećanjem Statistike vašeg Admirala , Admiral će vam dati dodatne bonuse na vaše prihode Resursa, Energije, Brzinu Brodova , Napad Brodova i Život Brodova. Možete povećati razinu vaših statistika isključivo sa mineralom. Svaka razina vam daje 0.1% povećanja osim Energije koja daje 0.3% povećanja po razini.

Maximalna razina za svaku Statistiku je 40 i maximalan postotak je 4% (12% za Energiju).

Prihod resursa


S povećanjem ovih Statistika povećavate prihode Resursa na svim vašim planetama.

Svaka razina vam daje 0.1% prihoda Resursa. Maximum je 4% na razini 40.

Prihod energije


S povećanjem ovih Statistika povećavate prihode Energije na svim vašim planetima .

Svaka razina vam daje 0.3% Energije. Maximum je 12% na razini 40.

Brzina brodova


S povećanjem ovih Statistika povećati ćete brzinu vaših Brodova.

Svaka razina daje 0.1% brzine brodova. Maximum je 4% na razini 40.

Napad brodova


S povećanjem Statistika povećavate Napad vaših Brodova.

Svaka razina vam daje 0.1% napad brodova. Maximum je 4% na razini 40.

Život brodova


S povećanjem ovih Statistika povećavate Život vaših brodova.

Svaka razina vam daje 0.1% života brodovima. Maximum je 4% na razini 40.

Upgrades table


% prikazuje postotak povećanja prihoda Energije, Brzine Brodova, Napad Brodova i Život Brodova

% E prikazuje postotak dobivene energije

LevelPotrebni Minerali%%ELevelPotrebni Minerali%%E
1500.10%0.30%2142 0002.10%6.30%
2700.20%0.60%2259 0002.20%6.60%
31000.30%0.90%2382 0002.30%6.90%
41400.40%1.20%24115 0002.40%7.20%
51900.50%1.50%25161 0002.50%7.50%
62700.60%1.80%26225 0002.60%7.80%
73800.70%2.10%27310 0002.70%8.10%
85300.80%2.40%28440 0002.80%8.40%
97400.90%2.70%29620 0002.90%8.70%
101 0301.00%3.00%30860 0003.00%9.00%
111 4501.10%3.30%311 210 0003.10%9.30%
122 0201.20%3.60%321 690 0003.20%9.60%
132 8001.30%3.90%332 370 0003.30%9.90%
144 0001.40%4.20%343 320 0003.40%10.20%
155 6001.50%4.50%354 650 0003.50%10.50%
167 8001.60%4.80%366 510 0003.60%10.80%
1710 9001.70%5.10%379 110 0003.70%11.10%
1815 2001.80%5.40%3812 760 0003.80%11.40%
1921 3001.90%5.70%3917 860 0003.90%11.70%
2030 0002.00%6.00%4025 000 0004.00%12.00%

(last update 31.08.2011)

Top of the page![][image_uparrowinv]

Vrati se na vrhu