Teški oklop

Informacija

Teški oklop je master znanost koja povećava teški oklop na vašim brodovima i na vašoj zaštiti. Osnovni cilj od ovakvih istraživanja je pronalaženje novih načina kako da se poboljša učinkovitost oklopa i štitova jedinica.

Bonus: Svaka razina povećava teški oklop svih brodova i zaštite za 3% (30% maks.)

Maks. razina: 10

Zahtjevi

Unapređenja znanosti

RazinaUnapređenjePotrebno metalaPotrebno mineralaPotrebno gorivaPotrebno vrijeme
13%160080040000:21:00
26%3200160080000:49:00
39%64003200160001:42:00
412%128006400320002:38:00
515%2560012800640005:04:00
618%51200256001280007:33:00
721%102400512002560010:12:00
824%2048001024005120015:15:00
927%40960020480010240019:25:00
1039%81920040960020480024:37:00

Update 05.10.2012

Vrati se na vrhu