Nemexia 3.5

I. Update dostignuća

 1. Dostignuća – nove kategorije:

  • Admiral;
  • Rat;
  • Legendarno – dostugnuća u ovoj kategoriji neće nestati nakon restarta runde.
 2. Nova dostignuća:

  • 2 u socijalnoj kategoriji;
  • 4 u razvojnoj kategoriji;
  • 10 u Admiral kategoriji;
  • 9 u kategoriju Rat;
  • 7 u kategoriji Legendarno (kako za normalne svjetove tako I za beskrajne svjetove).

 3. Bodovi dostignuća:

  • Svako novo dostignuće će donijeti igraču bodove dostignuća;
  • Bodovi dostignuća će biti prikazati u posebnom poretku;
  • Bodovi dostignuća će biti prikazani na profil svakog igrača;
  • Bodovi dostignuća neće nestati nakon restarta;
 4. Promijenjena dostignuća:

  • Dostignuće za sudjelovanje u savezu koji ima preko 40 članova će od sada zahtijevati 30 članova;
  • Sve slike dostignuća su promijenjene;
 5. Nove nagrade za dostignuća:

  • Slike planeta;
  • Kapsule;

II. Update saveza

 1. Savezni bodovi:

  • Savezni bodovi će biti neophodni kako bi klan podizao razine;
  • Za svakih 10 000 transportiranih resursa prema timskoj planeti klan će osvojiti 1 savezni bod;
  • Za 10 populacije na timskoj planeti klan će osvojiti 1 savezni bod;
  • Za 1000 osvojenih borbenih bodova protiv drugih timskih planeta ili protiv sunca klan će osvojiti 1 savezni bod;
  • Savezni bodovi će se prikazivati u poretku saveza;
 2. Razine saveza:

  • Savezi će moći podizati maksimalno 25 razina;
  • Progres klana će biti prikazan u saveznom meniju;
  • Svaka nova razina će dodijeliti savezu I jedan bod za vještine;
  • Bodovi vještine se mogu iskoristiti kako bi se poboljšale vještine saveza;
  • Razina saveza će biti prikazana u saveznom poretku;
 3. Savezne vještine:

  • Svaki savez će moći koristiti 5 različitih vještina koji će osigurati različite bonuse svim članovima saveza:
   • Više resursa;
   • Brže izgrađivanje jedinica;
   • Jeftinije jedinice;
   • Brže istraživanje znanosti;
   • Brže izgrađivanje građevina;
  • Svaka vještina se može nadograditi do maksimalno 5 razina;
  • Svaka nadogradnja vještina zahtjeva jedan bod vještine;
  • Samo vođa ili asistent mogu aktivirati savezne vještine;
  • Savezne vještine se moraju aktivirati kako bi dodijelili bonus;
  • Trajanje savezne vještine je 24 sata;

 4. Limit na broj članova u savezu:

  • Broj članova u timu će ovisiti o razini građevine “Država” koju vođa saveza ima;
  • Svaka razina “Države” če povećati broj članova u savezu za 3 (30 na 10.razinu);

III. Premium menu update

 1. Nova premium opcija - Kapsule:

  • Kapsule će omogućiti svakom igraču da se pretplati za najpotrebnije premium opcije te da dobije veliki popust zbog toga što se je pretplatio;
  • Kada igrač dobije kapsulu moći će je iskoristiti u posebnom premium meniju;
  • Nema limit na broj kapsula koje igrač može imati, ali da bi se iskoristile neke premium opcije je potrebno pričekati;

Vrati se na vrhu