Obrana timska planete

Svi tipovi obrambene jedinice mogu biti izgrađeni od strane ovlaštenih članova na timskoj planeti.

Kada sve rase imaju izgrađene štitove samo jedan štit svake vrste će se pojaviti u izvješču.

Postoje 3 obrambena niza na timskoj planeti za svaku rasu . Svaka rasa gradi svoje zaštitne jedinice.

Vrati se na vrhu