Motivacija

Motivacija je Premium opcija koja vam omogućuje da platite s Kreditima kako bi povećali brzinu brodova i letova. Povećanje je aktivno koliko je i let.Igrač može smanjit let do 50% . Ako 2 saveza imaju politiku ratovanja letovi između njih mogu biti motivirani da smanje vrijeme leta za 70%.

Vrati se na vrhu