Pregled Galaksije

Galaxy pregled

Galaksija je dio svijeta u igri gdje igrači mogu kreirati razviti svoje planete.Broj galaksija u svakom svijetu je drugačiji I ovisi o broju igrača registriranih u svijetu.

Na početku runde igre postoji jedna galaksija I kada se napuni do 700 igrača druga je već stvorena, a kada se druga napuni do 700 igrača I ona iduća je već tu itd.

Svaka galaksija seadrži 81 sistem koji ima Sunce u sredini I 24 polja za planete. Najveći broj galaksija dopuštenih je 20.

U svakom sistemu postoji:

  • Sun ce– to je centar svakog sistema I pozicioniran je na 0 koordinati .Ne može postojati sistem bez sunca
  • Planeti- ovo je mjesto gdje svaki igrač gradi svoje građevine, istražuje znanost I stvara svoju flotu neovisno od drugih igrača. MOGU postojati sistemi bez planeta u sebi
  • Team planeti– ovo je mjesto gdje svaki savez gradi svoje građevine, istražuje I stvara flote neovisno od drugih saveza. Team plaenit nisu obavezni za system- oni se pojavljuju samo ako vođa saveza proglasi neki planet kao takav. Zapamtite da mogu postojati sustavi bez planeta u sebi
  • Asteroidi– to su objekti koji se kreću kroz svemir ,prolaze kroz sisteme I nemaju svoje određene coordinate tako da mogu postojati sistemi bez asteroid.
  • Polja ostataka-to su polja oko planeta koji se satoje od ostataka nakon bitke na tom planetu.

Svaki object u sistemu (osim asteroida)ima svoje fiksne coordinate koje su prikazane na galaxy meniju ispod objekta.

U istoom meniju igrači mogu vidjeti dva broja na desno koji pokazuju coordinate sistema.Prvi broj pokazuje broj glaksije I drugi- broj sistema u galaksiji.

Povećanjem Ili smanjenjem tih brojeva igrači mogu lako putovati kroz galaksije I pronaći svoje žrtve u svijetovima u kojima igraju

Vrati se na vrhu