Обща информация

Галактиката е част от Вселената, където играчите създават и развиват своите Планети. Броя на галактиките във всяка Вселена е различен и зависи от броя на играчите, които са се регистрили в конкретната Вселена. В началото на рунда има само една галактика и когато тя се напълни с 700 играча автоматично се създава втора галактика. Когато втората галактика се запълни с 700 играча, се създава следваща и така нататък. Максималният брой галактики е 20.

Всяка галактика се състои от 81 слънчеви системи, които имат по едно слънце в центъра си и 24 места за планети. Във всяка система има:

  • Слънце - то е в центъра на всяка Система и е позиционирано на координати 0. Не може да има система без слънце;
  • Планети - това е мястото, където всеки играч изгражда своите сгради, изследва своите проучвания и строи своя флот независимо от другите играчи.
  • Отборна планета - това е мястото, където всеки Съюз изгражда своите сгради, изследва своите проучвания и строи своите флоти независимо от другите Съюзи. Съюзните планети не са задължителни за Системата - те се появяват само, ако лидера на Съюза декларира една своя планета за отборна. Имайте предвид, че може да има системи, в които няма Отборни планети.
  • Астероиди - това са обекти, които се движат през Вселената и нямат свои фиксирани координати, така че може да има системи без астероиди.
  • Скрап полета - това са полета около планетите състоящи се от останки след проведена битка на конкретната планета.

Всеки обект в Системата (с изключение на Астероидите) има фиксирани координати, които се показват във Вселената в менюто под обекта. В същото меню играчите могат да видят две числа - показващи координатите на Системата. Първият номер показва броя на Галактиката, а втория номер - показва броя на Системата във Вселената.

Чрез увеличаване или намаляне на тези номера - играчите може лесно да се предвижват през Вселената и да намери своите жертви.

Нагоре