Замразяване

Умението Замразяване дава шанс за замразяване на противниковите кораби. Когато кораб е замразентой не нанася никакви щети.

Бонус:Всеки кораб с Умението дава 0.04 % шанс да замрази противниковите кораби, това прави оръжията им безполезни. Максималния шанс е 20% (общо 500 Стършела).Този шанс се изчислява за всяка група и всеки рунд. Замразените корабинеправят никакви щети, когато атакуват.

Кораби, които притежават умението: Стършел

Нагоре