Колонизиране на планета

Всеки играч може да колонизира нови Планети използваики Колонизатор/Колонизиращ бот/Заселникизпратен на полет Колонизиране до координати във Вселената, където няма Планета.

Всички проучени наукии развити Ъгпрейдиавтоматично се прехвърлят на ново колонизираната планета. Бонусите от науките важатдори новата планета да няма Лаборатория/Експериментален център/Свръх разум.

Дали играч може да колонизира Планетазависи отОбщите точки на играча иброя на Планетите, които вечеимат. Лимитът се покачва в зависимост от Общите точки както следва:

За колонизиране на

Нужния брой Общи Точки

Втора Планета

500

Трета Планета

2 500

Четвърта Планета

20 000

Пета Планета

50 000

Шеста планета

100 000

Седма Планета

200 000

Никой играч не може да има повече от 7 планети, независимо от общите точки.

Нагоре