Наддаване в Аукциона

Наддаването е процес на предлагане на определено колчиество ресурс за получаване на определен Пакет в Аукциона. Играчът, който получава пакета е този, който е предложил най-много ресурс (Метал, Минерал, Газ или Скрап) когато кръга на аукциона приключи или е бил първият наддал за този пакет, ако има няколко еднакви по размер бида.Когато играч наддава за първи път в определен кръг на аукциона, пълното количество на бида се взима от избраната планета. Ако вече има едно наддаване за някой пакет, някой друг наддаде повече и играча отново иска да наддаде - само разликата между двете наддавания на играча за текущият кръг за този пакет се взема от текущата планета.Имайте предвид, че когато заложите ресурс за определен пакет от дадена планета може да продължите да наддавате само с този ресурс и само от тази планета. Може да наддадете за друг пакет с друг ресурс от друга планета. Няма подобни ограничения когато купувате пакета.

На пример: Играч А заложи 5 000 ресурс, неговият първи бид е 5 000 ресурс и 5 000 ресурс се взима от неговата планета. След това Играч Б залага за същият пакет 5 500 ресурс, ако след това Играч А иска да заложи отново, но като увеличи своят залог на 6 000, само разликата ще му бъде удържана от планетата 6 000 - 5 000 = 1 000 ресурс, защото другите 5 000 вече са били взети.

Ресурсите използвани за наддаване/залагане не се отразяват на Ресурсните точки на играча.

Имайте предвид, че в един кръг на аукциона двама или трима играчи от различни раси могат да наддават за един и същ пакет, но само един от тях ще бъде победител. Това означава, че пакетите са общи, но съдържанието е по популация.Пример:Конфедерацията може да имат пакет от 10 Кръстосвача (70 популация), в същото време в този кръг Ноксите ще имат 35 Немезиса (отново 70 популация).

Пакет спечелен чрез наддаване се прибавя в менюто Спечелени пакети, от където играча може да го изтегли на една от свотие планети в следващите 24 часа след спечелването му. Ако играча не изтегли пакета след 24 часа, то тогава той се добавя автоматично към Главната планета на играча, когато този период изтече.Когато играч е първият, който ще залага за даден пакет - неговият бид трябва да бъде равен или по-висок от стартовият. Всеки следващ бид от друг играч след това за същият пакет може да бъде равен на стартовият, по-нисък или по-висок от бида на предният играч. Естествено, ако иска да спечели пакета - неговият бид трябва да бъде по-висок от този на предишният играч.Когато играча залага количество ресурс, то се приспада от тяхната текуща планета. Ако играча заложил за пакета не го спечели, той получава 50% от заложеният ресурс обратно. Премиум и Платинум абонаментите увеличават с 10% всеки.

Ако докато играча залага за даден пакет друг играч използва опцията "купуване", това не се отразява по никакъв начин на залаганията на другите играчи за този пакет, останалите продължават да си залагат за пакета.Ако играч заложи за пакет и прецени, че иска да използва опцията "купуване", 100% от заложеният ресурс се връща на неговата планета. Следтова играча може да заложи отново за същият пакет, но не може да купи същият пакет отново за текущият рунд.

Наддаването не е достъпно от 00:00 до 09:00 сървърно време.

Нагоре