Подсилена броня

Информация

Подсилената броня увеличава бронята на всички съюзнически бойни кораби в битка освен Боен кораб/Звездна армада/Призрак. Това е пасивно умение и зависи само от броя кораби за да бъде приложено.

Бонус: Увеличава бронята на бойните кораби

Всеки кораб осигурява различен процент към умението в зависимост от расата му:

*Процент на умението:

Максималният процент на увеличение е 32% и може да бъде постигнат с 800 Бойни кораба, 1280 Звездни армади ли 1684 Призрака.

Кораби които притежават това умение: Боен кораб/Звездна армада/Призрак

Нагоре