Защитни характеристики

Всяка защитна единица има определена характеристика тя определя колко са силни, устойчиви и т.н. Това е в сравнение с другите. Това е списък с кратки обяснения нахарактеристиките на всички единици:

  • Атака – това е количеството щети, което защитните единици правят(Имайте предвид, че това е базовата стоиност и не представлява бонусите);

  • Живот – това е количеството щети, което защитните единици могат да издържатпреди да бъдат унищожени (Имайте предвид, че това е базовата стойност и не представлява бонусите);

  • Вид оръжие – Това е вида оръжие, което защитните единици използват, трите вида са: Лазер, ЙониПлазма. Различните оръжия имат различно действие на различния вид брони. Виж (Защитни оръжия);

  • Вид броня – това е видя броня, което защитната единица има, те са три вида: Лека, Средна и Тежка.Различните оръжия имат различно действие на различния вид брони. Виж (Защитни брони);

  • Сила на бронята – това число показва процента от получените щети, който ще бъде отразен от бронята (Имайте предвид , че това е базовата стойност и не представлява никакви бонусиили редукция);

  • Популаия – това показва колко пространство в Хангари/Бункер/Гнезда, изисква всяка защитна единициаза да може да бъде построена;

  • Цена метал – количеството Метал нужно за да бъде построена една единица от този вид защита;

  • Цена минерали – количеството Минерали нужно за да бъде построена една единица от този вид защита;

  • Цена Газ – количеството Газ нужно за да бъде построена една единица от този вид защита.

Нагоре