Разрушаване на сгради

Когато планета е атакувана има Шансза ниво на една или повече сгради да бъде унищожено. Това може да стане само ако Атакуващия има Звезда на Смъртта/Титан/Царица в неговия флот. Това е така, защото корабите имат умението Детонация, което прави разрушаването на сгради възможно. Дали ниво на сграда (или ниво на повече от една сграда) ще бъде разрушено се определя от количеството и вида на кораба, който притежава умението Детонация, във флотата на Атакуващия.

Нагоре