Защитите в ОП

На отборната планета могат да бъдат строени от правоимащи съюзници всички видове защитни установки.Когато всички раси построят съответните си щитове, само един щит би фигурирал във военен доклад, но с тройна структура и атака.

Има три отделни за всяка раса опашки за строеж на защитни установки. Всяка раса строи собствените си защити във всеки от отделните три корабостроителници.

Нагоре