Платинум Ваканция

Платинум Ваканцията е мод, точно както обикновенния Ваканционен мод и засяга акаунта на играча по същия начин. Всеки играч може да активира по една Платинум Ваканция на месец (в този случей за „месец” се има на предвид един календарен месец – например от 1ви до 31ви Януари ). Модът трае 20 дни и струва 20 звезди, за да го активирате. Платинум Ваканцията засяга целия акаунт, а не само една Планета. Този мод може да бъде прекъснат по всяко време напълно безплатно.

Имайте в предвид, че тази ваканция не засяга вече летящи флоти. Защитава ви само от нови атаки.

Няма изисквания за нивото на играча, което трябва да бъде изпълнено в Платинум Програмата, за да активирате мода на Платинум Ваканцията.

Платинум Ваканцията може да бъде активирана, когато са минали не по-малко от 48 часа от предната активация на Ваканционен мод (независимо от това дали е било Платинум Ваканция или обикновенна Ваканция).

Нагоре