Лидера на Съюза

Първият лидер на всеки съюз е основателя му. Лидерът има пълни права да управляват всеки аспект на съюза. Лидерът може да даде пълни или частични права на съюзници и да прехвърли лидерството на друг съюзник. Лидерът може да определи „наследник” – съюзник, който ще стане лидер, ако настоящият напусне или акаунтът му бъде изтрит поради неактивност. В случай, чеакаунтътналидера бъде изтрит за неактивност, съюзникът със следващ най-дълъг престой в съюза става лидер (първоначалният лидер е този с най-дълъг престой в съюза). Лидерът определя отборната планета.

Нагоре