Унищожаване на планети

Умението дава шанс за унищожаване на цяла Планета. Корабите притежаващи това умение са най-силните в играта. Дали Планета ще бъде унищожена или не се изчислява в края на битката. Имайте предвид, че ако играч има само една Планета, тя неможе да бъде построена; ако има повече от една Планетаи началната е унищожена, втората планета става начална.

Имайте предвид, че Отборните Планети немогат да бъдат разрушени.

Бонус:Дава шанс до 30% да унищожи цялата атакувана Планета. Всеки кораб добавя определен процент към шанса. За да изчислите шанса броят кораби се умножава по процента, който всеки един от тях дава. Това е списък спроцента, който всеки кораб добавя:

  • 1 Звезда на Смърттадава 3%* шанс - 10 Звезди на смъртта са нужни за максимума от 30%.
  • 1 Титан дава 2.5%* шанс - 12 Титана са нужни за максимума от 30%.
  • 1 Царицадава 1.5%* шанс - 20 Царици са нужни за максимума от 30%.

Тези 3%; 2.5%; 1.5% могат да бъдат достигнати когато корабите са напълно подобрени. Повече информация може да намерите в описанието на всеки кораб: Звезда на Смъртта/Титан/Царица Шансът за унищожаване на планета е редуциранотЗащитническите кораби, които притежават Умениетои от защитата на разположение.

За всякиЗвезда на Смъртта/Татан/Царица, които защитника има в края на битката шанса е редуциранпо същия начин по който се увеличава за Атакуващия. Това е така само за корабите оцелели след битката.

Например: Ако атакуващия има 10 Звезди на Смъртта подобрени до последно нивоиЗащитника има 5 Титанаподобрени до последно ниво шанса ще бъде:

10*3% = 30% (Атакуващ) от това трябва да извадим 5*2.5% = 12.5% (Защитника). Следователно шансът за унищожаване на Планетата е 30% - 12.5% = 17.5%

Защитата също редуцира шансът – за всяка 1000 Популация от защитата дава 1%. Това е количеството в началото на битката.

Например: ако Атакуващия има 10 Звезди на Смърттаподобрени до последно нивоиЗащитника има 25,000 Популация от защита шансът ще бъде:

10*3% = 30% (Атакуващ) от това трявбва да извадим 25*1% = 25 % (Защитник).Следователно шансът за унищожаване на Планетата е 30% - 25% = 5%Имайте предвид, че уменито на вашият Адмирал "Унищожител" може да увеличи този лимит от 30% на 35%, но друго умение (ако защитника го има) "Анти-Унищожител" може да намали шанса от 30% на 23%.

Кораби, които притежават това умение: Звезда на Смъртта/Титан/Царица

Нагоре