Платинум протекция

Платинум протекцията е мод, който влияе на акаунта на играча, точно както обикновенната Протекция. Всеки играч може да активира Платинум Протекция 1 път на месец (в този случей за „месец” се има на предвид един календарен месец – например от 1ви до 31ви Януари).

Платинум протекцията трае 72 часа и струва 30 звезди за да бъде активирана. Платинум протекцията засяга целия акунт на играча, всички негови планети са защитени от атаки. Той не може да бъде прекъснат преди да изтекат тези 72 часа.

Имайте в предвид, че тази протекция не засяга вече летящи флоти. Защитава ви само от нови атаки.

Няма изисквания за нивото на играча, което трябва да бъде изпълнено в Платинум Програмата, за да активирате Платинум протекция.

Платинум Протекцията може да бъде активирана, когато са минали не по-малко от 48 часа от предната активация на Протекция (независимо от това дали е било Платинум или обикновенна).

Нагоре