Правила на играта

І. Общи положения

 1. Регистрации

  Играта "Немексия" в настоящия си вид е уеб-базирана игра. Регистрацията в нея е напълно безплатна и единственото условие е съгласието с настоящите Правила както и с Общите правила и Условия за ползване на компанията.

 2. Акаунти

  На всеки Играч (физическо лицe) се полага само по един акаунт в една игрова вселена.*

  *Играч, регистрирал 2 или 3 акаунта, всеки от които в различни Вселени, не се счита за нарушител на това правило.

 3. Игра и форум

  Форум с адрес http://bgforum.madmoo.com е официален орган на играта Немексия. Всички нарушения там се считат като нарушение на настоящите правила и могат да доведат до наказания на съответното място, както и в играта.

 4. Официален език

  Официалният език в играта http:///nemexia.bg и форума http://bgforum.madmoo.com е български. Коментари, въпроси и всякакви други постове трябва да са грамотно написани на български, за да бъдат отговорени от Администрацията. Изключение правят чуждо езичните играчи. За да получат отговор техният въпрос трябва да е зададен на български или английски език.

ІІ. Забрани и наказания

 1. Мултиакаунтинг

  • Мултиакаунтингът представлява регистрацията на повече от един акаунт от един играч в една вселена. Това е строго забранено и се наказва с блокирането на всички акаунти без предупреждение. Наказанията за нарушаването на това правило се прилагат независимо дали акаунтите са нулеви или развити, като Администраторът си запазва правото да не спази напълно това условие. .

  • Участниците, които ползват един и същ компютър, в тази категория влизат и официалните ситъри, задължително трябва да се въведат взаимно като ситъри веднага след регистрацията на повече от един акаунт.

   Акаунти, които не са взаимно въведени като ситъри и игрят от един компютър, се считат за нарушители и следва да бъдат наказани. При игра от един и същ компютър играчите нямат право да:

   • захранват други акаунти от същия компютър с ресурси;
   • приемат оферти в Търговският център или Корабната борса от други играчи, ползващи този компютър (важи и при официални ситъри);
   • оказват каквато и да е помощ на акаунти от същия компютър;
   • участват в кавито и да е координирани действия с участници от същият компютър срещу трети лица;
   • логват повече от един акаунт на един и същ компютър едновременно;
   • правят каквито и да е полети помежду си*.

   *Изключение се прави ако полетите не са били осъществени (били са върнати преди да достигнат дестинацията си).

  • За Мултиакаунтнинг също се считат всякакви преки или непреки действия между два и повече акаунти като например:

   • изпращане на ресурс към планета, откъдето да бъде натоварен с една или повече атаки;
   • постоянни атаки с по-малка флота с цел създаване на поле за рециклиране, което събира другия акаунт.
   • прането на ресурси - преминаването на ресурси под различни форми през няколко акаунта, докато достигнат основния такъв;

   Забележка: Това са само част от примерите за пряк или непряк мултиакаунтинг.

   За повече информация за игра от 1 IP, моля погледнете помощната секция, тема "Често Задавани Въпроси".

 2. Бейбиситинг

  За бейбиситинг се счита влизане в чужд акаунт от лице, притежаващо свой акаунт в Немексия или лице, което няма такъв, независимо от времетраенето и причините за това. ВСЕКИ логин и ВСЯКО IP, сесия и текуща информация от браузъра (чието записване не противоречи на изискванията на закона) подлежат на записване.

  За бейби ситинг (наглеждане) също се смята и поемането на втори акаунт, ако първият му собственик се е отказал. Всеки играч може да притежава по 1 акаунт в 1 игрова вселена. За повече информация погледнете точка I 2 от настоящите правила.

  • Бейбиситингът е позволен само чрез използването на опцията Ситинг в играта. Можете да прочетете повече за възможностите на ситърите в секция Хелп – Ситинг.

   • Всеки играч има право на двама официални ситъри.
   • Играчи, които са ситъри помежду си нямат право да се нападат. След прекратяване на тези отношения те трябва да изчакат 24 часа преди да се нападнат.
   • Собственикът на акаунта е отговорен и подлежи на наказание за всички действия на неговите ситъри.
  • Във всички останали случай бейбиситингът е забранен и се наказва по следния начин.

   • При първо нарушение, акаунтите и на наглеждания, и на наглеждащия се блокират за срок от 24 часа без позволени атаки към тях. През това време те са длъжни да се свържат с администрацията и да дадат обяснение, като Администраторът може да намали срока на наказанието или да не го коригира до неговото изтичане според сериозността на нарушението и предишните провинения (от всякакво естество) на наказаните. .

   • При второ нарушение акаунтите на наглеждания и на наглеждащия се наказват за срок от 10 дни и с редуциране на половината наличен флот на всички планети. Наказаните отново са длъжни да се свържат с администрацията в срока на принудителната ваканция и да дадат обяснение. Ако Администраторът прецени това наказание може да бъде намалено или да го остави до изтичането на първоначалната определена дата.

   • При трето нарушение за наглеждане акаунтите на наглеждания и на наглеждащия се блокират перманентно за текущия рунд.

  • Бейби ситинг с наглеждане на повече от 3 акаунта.

   • Ако играчите членуват в един и същ съюз, може да доведе до редуциране на флот по Отборната Планета (ако има налична такава). .
  • При повторно и всяко следващо нарушение на играчи от този съюз, наказанията се увеличават, като това може да доведе до анулиране на победителя на текущия рунд, ако този съюз/тази отборна планета е повлияла пряко на крайния резултат.

 3. Размяна или прехвърляне на акаунт

  • Забранена е продажбата на акаунти в играта. Забранена е търговията на ресурс срещу кредити и обратното.
  • Забранена е размяната/подаряването на акаунти в играта.
 4. Виртуална валута и услуги

  Трансфера на закупена виртуална валута (кредити или звезди) или виртуални услуги (Премиум абонамент, Платинум абонамент, Специалности и други) от една вселена към друга, от една версия (страна) към друга, между игри на XS Software или трансфери в самата вселена, не са позволени.

  Всички подобни заявки ще бъдат отхвърлени.

 5. Бъгове и пробиви в системата на играта

  За бъг се счита слабост или неволна грешка в кода на продукта, която позволява на потребител да се облагодетелства по непозволен от играта начин или дейност и/или която пречи на сървърите, на екипа и/или на софтуера да изпълняват предвидените, заложени и очаквани задачи. За грешка се счита също така и ако попаднете на акаунт с невъзможни показатели, пример: корабите му са прекалено много за тези Ресурсни точки или наличният ресурс е над очакваното за това ниво и подобни.

  • Ако играч открие бъг в играта, той е длъжен незабавно да уведоми администрацията. За използването и недокладването на бъг, играчът се наказва с блокиране на акаунта за текущият рунд.

  • Ако играч използва докладван, но неотстранен бъг, играчът се санкционира с редуциране на половината му наличен флот на всичките му планети, с блокиране на акаунта за текущият рунд или друго наказание по преценка на Администратора.

  • При пряко (влизане в чужд акаунт без знанието на собственика, т. е. хакване/кражба), непряко (намесване в играта на чужд акаунт) влизане в чужд акаунт и всякакви злоумишлени действия спрямо друг играч или сървър, нарушителят се наказва с блокиране на акаунта или IPто, от което е влизано за 10 дни, включително и тези на потърпевшите докато не докажат, че те нямат вина.

  • При открит начин за заобикаляне на системата, при умишлен опит за затрудняване на работата на сървърите, както и при опит за манипулиране на кодовете на играта, нарушителят се наказва с перманентен бан до края на рунда.

  • При използването несъзнателно на бъг или пробив в системата играчът се наказва с блокиране на акаунта за текущия рунд. Наказанието може да бъде редуцирано ако играчът успее да даде обяснение за действията си на Съпорта на играта.

  Администрацията на играта запазва правото си да търси обезщетение по съдебен път, съобразно действащото законодателство на Република България за нанесените вреди и възстановяване на административните разходи.

 6. Ботове и измами

  • Ботове се наричат (автоматизирани) скриптове или програми под всякаква форма, симулиращи активност в даден акаунт, които развиват акаунта без присъствието на собственика му (като в това число не влизат автоматизираните скриптове на играта). Използването на всякакви ботове е строго забранено и се наказва по следния начин: При доказано използване на бот от даден играч, играчът се наказва с перманентна забрана за влизане в акаунта до края на игровия рунд.

  • Измами целящи манипулирането на играта чрез използването на външни програми и/или лица, както и заобикалянето на тези правила може да доведе до перманентна или временна забрана на замесените играчи, както и до анулиране на победителите за текущия рунд.

  • Целенасочено заобикаляне на тези правила както и на нормалния начин на функциониране на играта, като съзнателно създаване на акаунти-призраци с цел достигане изискванията за създаване на Отборна Планета може да доведе до изтриването на тази планета и разпускането на съюза на провинилите се. Те от своя страна следват да бъдат наказани по преценка на Администратора при доказване на вината.

 7. Наливане

  Наливане означава да се подпомага даден акаунт с ресурс или други действия, с цел изгодата и на едната или и на двете замесени страни, За наливане се счита изпращането на ресурси на друг акаунт без видно връщане. Наливането не само включва простото изпращане на ресурс, но и следните няколко примера:

  • изпращане на ресурс към планета, откъдето да бъде натоварен с множество атаки;
  • атаки с по-малка флота с цел създаване на поле за рециклаж, което събира друг акаунт и не връща на нападателя;
  • атаки с по-малка флота с цел натрупване на бойни точки на един или няколко акаунта;
  • координирани полети, когато един играч изпраща атака до втори играч, а трети играч товари получената скрап от битката;
  • забранена е търговията на ресурс срещу кредити и обратното.
  • допълнителни начини, при които един акаунт изпраща ресурс без да върне (търговия).

  Позволява се транспортът на прибрания скрап от рециклаж на собственика в количество до 50 000 000.

  Позволява се еднократна помощ от един играч на друг при връщане на ресурса в едноседмичен срок и при изрично предупреждаване на администратор. Ограничението е 10 000 000 скрап.

  Всички неописани случаи за размяна или помощ с ресурс между играчите се считат за наливане и се санкционират.

  • При първо съмнение акаунтите и на наливания, и на наливащия се наказват за два дни без позволени атаки към тях. През това време те са длъжни да се свържат с администрацията и да дадат обяснение. Ако това не стане, акаунтите се наказват с редуциране на половината флот. Ако те успеят да дадат обяснение, което ги оневинява, наказанието се премахва, а играта на наказаните продължава.

  • При второ съмнение акаунтите и на наливания, и на наливащия се наказват за срок от 10дни с редуциране на половината наличен флот и без позволени атаки към тях. Наказаните отново са длъжни да се свържат с администрацията в срока на принудителната ваканция и да дадат обяснение.

  • При всяко следващо нарушение следват по-сурови наказания, като крайната мярка е перманентно банване на всички акаунти участващи в това наливане.

  • Всяко наливане по описаните горни случаи, довело до неестествен завършек на рунда, може да доведе до анулиране на победителите на текущият рунд.

 8. Fairplay – честна игра

  Съгласявайки се с тези правила, потребителят се съгласява да спазва добрия маниер в играта и да се придържа към честната игра (fair play). При нарушаване на някое от долните правила и примери потребителя ще бъде наказан според точка II 10 от текущия документ. Ако нарушението, което е направил не е описано в споменатата точка Администраторът си запазва правото да приложи най-близкото наказание според провинението.

  • При съзнателно създаване на повече от един акаунт от един или множество играчи, с цел покриване на изискванията за построяване на Отборна планета, след създаването си Отборната планета може да бъде премахната по преценка на Администратора или акаунтите участвали в създаването и да бъдат наказани до края на текущия рунд.

  • При поддържане (наглеждане) на акаунт - извън приетата опция в играта Ситинг*, и ако това наглеждане доведе до неприятни последствия за трети играчи (координирани полети, действия) то следва потърпевшият акаунт да се овъзмезди като се компенсират част от загубите му, а съответните нарушители ще бъдат лишени от спечелените бойни точки и/или скрап без да им се възстановят останалите загуби.

  Същото правило важи и за акаунти споделящи едно IP, ако участват в координирани полети срещу трети играч, то следва атакуващите акаунти да се накажат според правилата за мулти акаунтинг.

  *Oфициалният ситър има право да поддържа акаунта на собственика не повече от 7 дни. Ако собственика не влезе в рамките на тези 7 дни нито веднъж следва и двата акаунта да бъдат наказани за бейби ситинг.

  • При създаването на акаунти, целящи да подпомогнат определен съюз при Атаките им по Слънца, като новите акаунти са слабо развити с цел понижаване силата на останалата подкрепяща флота, доказаните нарушители ще бъдат лишени от получаване на награди в края на рунда и ако случаите на злоупотреба нарастнат за текущия рунд, съответния Съюз може да бъде лишен от спечелените в тези битки Кристали.

  • При съзнателно нарушаване на тези правила на X* от членовете на даден съюз, то този съюз може да бъде санкциониран и лишен от флот/сгради и/или спечелени Кристали за текущия рунд.

  Ако това нарушаване на правилата донесе победа на този съюз, то победата им ще бъде анулирана служебно и следващият съюз, който най-много се е доближил до постигане на крайната цел, ще заеме първото място.

  *Където Х = (Общият брой на членовете в съюза) х 0,40

 9. Изнудване и обиди

  • Всякакъв вид изнудване и заплахи (физически, в сравнение с виртуалния или реалният живот), които се отправят към играчи или такива които известяват за постояннен тормоз в играта, могат да доведат до ограничено или неограничено блокиране на акаунта, който ги е пратил. По преценка на екипа това блокиране може да важи и за достъпа до форума.

  При провинение играчът се наказва с блокиране на акаунта с от 5 до 48 часа без позволени атаки към него или ограничение на правото за писане на Лични съобщения в срок от 5 до 48 часа. При повторно нарушение тези срокове се удължават до 240 часа.

  • Поставянето на каквито и да било обидни фрази и изрази в цензура, чрез заменяне или пропускане на букви не прави обидата по-малко обидна. Всякакви подобни нарушения ще се третират еднакво според горната точка.

  • Изполването на линкове към сайтове за видео споделяне, целящи да накърнят достойнството на човекът, получил линка, чрез нецензурно, пряко или не пряко послание в тези видео сайтове, също ще се третира като нарушение по точка 9 от този документ и нарушителите ще бъдат наказани според съответното нарушение.

 10. Наказания

  На наказание подлежат освен игра, несъобразена с точки 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 на настоящите правила и:

  • Опити за натиск от страна на потребители към членове на екипа на играта с цел получаване на каквито и да било преференции пред останалите участници в играта.

  • Използване на каквито и да било похвати от страна на потребителите да получат конфиденциална информация от други потребители като пароли, различни видове кодове и всички видове информация, до която нормално не би трябвало да имат достъп. Включително и публикуването на доклади от битки или шпионаж без съгласието на двете страни.

  • Заобикаляне на правилата за игра от един компютър/IP адрес посредством използването на софтуер за прикриване на IP адреса на потребителя, публични отворени прокси сървъри и всякакви подобни методи.

  • Обидни и нецензурни имена и/или аватари във форума и/или играта и такива, показващи/подтикващи играчите към определени действия (свастики, кръстове и подобни).

  • Обиди и заплахи от страна на потребителите към екипа на играта, независимо от вида, мястото и времето, по което са отправени. Екипът си запазва правото да действа по свое усмотрение при доказани обиди, без да уведомява или да дължи обяснение на никое външно лице.

  • Обиди и заплахи от страна на членове на екипа на играта към потребители (виж предишната точка). Наказанията важат за абсолютно всички потребители на играта, независимо от техния дарителски статус.

  • Екипът си запазва правото да приложи наказание от всеки от по-долу установените видове без да уведоми за това играча.

  Наказанията биват:

  • временна забрана за изказване на мнения във форума на играта;
  • перманентна забрана за изказване на мнения във форума на играта;
  • временна забрана за достъп до форума на играта;
  • перманентна забрана за достъп до форума на играта;
  • временна забрана върху употребата на системата за съобщения на играта – Заглушаване на играча (Mute);
  • перманентна забрана върху употребата на системата за съобщения на играта– Заглушаване на играча (Mute);
  • временна забрана за участие в играта без възможност наказаният акаунт да бъде атакуван;
  • временна забрана за участие в играта с възможност наказаният акаунт да бъде атакуван;
  • перманентна забрана за участие в игратасвъзможност наказаният акаунт да бъде атакуван;
  • изтриване на акаунта на потребителя;
  • при доказан мултиакаунтинг/бейбиситинг* - деактивиране на всички акаунти, участващи в това.
  • блокиране/филтриране на достъпа до машините, имащи отношение към играта.

  *Доказан в този контекст означава, че екипът единодушно смята проявата за нарушение. Той (екипът) не е задължен да дава обяснения за решението си.

  Забележка: Въпроси, относно блокирани акаунти/достъп, ограничени права и т. н, могат да бъдат зададени на съпорта на играта или на форума на играта.

  Груб език, обиди и повторно искане на коментар след като един път е бил получен такъв, няма да се толерират.

 11. Отказ от плащане (Chargeback)

  Отказът от плащане или така нареченият chargeback е действие, при което вие изисквате вашите средства обратно след като закупите игрова валута или услуга (refunds). Отказът от плащане е абсолютно забранен. Наказанието при подобни действия е блокиране на игровият акаунт без предупреждение.

 12. Реклами

  Забраняват се всякакви неоторизирани реклами в полета за информация на съюзи, планети или играчи, както и в имената им под формата на текст, банери, линкове, картинки, аватари и др.

  Изключение прави рекламата на други игри на XS Software.

  Наказанието за играч разпространяващ неоторизирани реклами е блокиране перманенто на акаунта в тази игрова вселена и във форума, както и временно блокиране на акаунтите на провинилият се във всички игрови вселени на тази версия ако има такива.

 13. Споделяне на административна кореспонденция

  • Публичното споделяне на кореспонденция между Администратор и играч проведана в Съпорта на играта или на Лични съобщения между Администратора и играча в играта и/или форума, ще доведе до временна забрана на акаунтите както на прекия участник така и на този, който споделя информацията.

  • За публично споделяне се смята също публикуването на тази информация във форуми, блогове, както и апликации за бърза кореспонденция като Скайп, MSN Месънджър, Yahoo Месинджър, ICQ и прочее.

  • Единствено след позволението на Администратор, прекият участник може да сподели част от информацията стига тя да не е в разрез с тези правила, както и с Условията и Правилата за ползване на фирмата.

  • Администратора си запазва правото да споделя подобна кореспонденция пред останалите играчи, ако тя е необоходима за доказване вината на прекият участник или трети лица в неправомерни действия водещи до проблемни ситуации във форума и/или играта.

 14. Споделяне лични данни от страна на Администратора

  Администраторът няма право да споделя никакви лични данни (email адрес, IP адрес, информация за плащания и входове в играта) за кой да е потребител с трети лица и дори с пряко заинтересваните, като следните случаи са изключение:

  • Администраторът няма право да издава текущият имейл адрес дори на собственика на акаунта, поради факта, че това е единственото нещо, което може да докаже собственост над акаунта – този случай не е изключение.

  Ако по някаква причина собственика на акаунта си е забравил имейл адреса, той може да пусне запитване на Съпорта до Администратора като посочи няколко предположения и единствено ако предположенията му са верни, Администратора по своя преценка може да сподели текущия имейл адрес.

  • Ако собственика на акаунта изисква информация за IP адресите, от които е влизано в акаунта, Администратора се задължава да му предостави тази информация само и единствено след доказване на собствеността над акаунта (споделяне на email адрес или информация за последните плащания за този акаунт).

  Администраторът няма право да споделя IP адресите и имейлите на играчите с трети лица по никаква причина.

  • Администраторът няма право да споделя информация за плащанията на играчите с трети лица, като изключение правят правителствени институции, банки, мобилни оператори и други където администратора е задължен да споделя тази информация по закон.
 15. Изискване на информация от трети лица

  • Администраторът е длъжен да направи необходимите проверки, след подаден сигнал от потребител, но не е длъжен да известява потребителя за резултата от проверката.

  • Администраторът няма право да потвърждава/отрича участието на трети лица в каквито и да било координирани действия свързни директно или не с текущия рунд на която и да е вселена.

 16. Превантивни мерки

  При системно нарушаване на горните правила от един или няколко играча, Администраторът си запазва правото да анулира победителите в текущия рунд, ако нарушаването на правиалта е допринесло за прякото му манипулиране и да приложи всички описани наказания по-горе върху замесените.

 17. Редуциране на наказанията

  • Администраторът си запазва правото да удължава или намалява горе-споменатите наказания по своя преценка и спрямо предишните провинения на потребителите, както и да прилага не-описани наказания за вече описаните случаи на провинение.

  • Премахването на наказание от страна на Администратора не подлежи на обсъждане и подлагането му под съмнение ще доведе до блокиране на акаунта, който е отправил запитването.

ІІІ. Докладвания

 1. Докладвания на играчи

  Докладване на играч за каквито и да е нарушения се правят във форума или на съпорта на играта.

  • При неправомерни докладвания от един играч на друг с цел наказване на противник, докладващият понася наказанията, които би понесъл докладваният при доказване на вината.

  • При целенасочено докладване на един играч с цел получаване на безплатна ваканция, акаунтите на докладвания и докладващия се наказват с минимално наказание.

 2. Докладване на членове на екипа

  При съмнения за злоупотреби от страна на членове на екипа на играта, играч или група от играчи могат да поискат детайлна проверка.

  Подобно искане става публично във форума на играта. При доказване на вина, провинилият се бива наказан с отнемане на всички права в играта и изключване от работния екип.

  Забележка: Молбите и исканията ще бъдат разглеждани от екипа само, ако са написани грамотно.

ІV. Допълнения

 1. Преразглеждане на административни решения

  Действия, извършени от модератор могат да бъдат отменени само от същия или от администратор.

  Действията, извършени от администратор не подлежат на възражение ако се уповават на горните правила. Изключение правят случаите, в които се подлага под съмнение безпристрастността на Администратора.

 2. Репарации

  • Ако Играч пострада от програмни грешки или грешки от екипа на играта, в общия случай следва да бъде овъзмезден.

  • Ако Играч се опита да заобиколи решение на даден модератор чрез свързване с друг модератор, играчът се наказва с блокиране на акаунта за текущият рунд в играта и във форума. Изключение е свързване с администратор.

 3. Възражения

  Всяко необосновано възражение срещу правилата може да доведе до някое от горепосочените наказания или изключване от играта. В зависимост от степента на провинение, наказанието може да бъде разпростряно не само върху играта Немексия, но и до по-нататъшен отказ на услуги, включително форума на Немексия. Членовете на екипа на Немексия са съгласни да санкционират подобни действия според най-доброто от познанията и вижданията си.

 4. Неописани случаи

  Администраторите на играта си запазват правото да наказват по лично усмотрение играчи, нарушили правилата по начин, неописан в тях.

  • Към неописаните случаи се включват заобикалянето на нормалния начин на функциониране на играта като създаване на акаунти с неприемливи показатели с цел прякото или не пряко повлияване на края на рунда. За повече информация погледнете точка II 7 от текущият документ.

  • Неописани случаи могат да бъдат и всякакви действия на наливане с цел подпомагане на един или няколко акаунта, както и на съюз, с цел прякото въздействие върху края на рунда.

V. Принос

 1. Допринасянето към фирма XS Software JSCo, без значение дали е чрез SMS или някакъв друг начин е еднопосочно и не се възвръща или компенсира. Когато акаунт е наказан за нарушаване на тези правила, екипа на играта не е длъжен да премести в новият акаунт наличните му средства или да го компенсира по какъвто и да е начин.

 2. Акаунт, който е допринесъл за играта го прави един вид "платец". Това е абсолютно доброволно и не задължава екипа с нищо по никакъв начин. Всяко плащане предоставя на акаунта определено количество кредити, които позволяват на играчът да се възползва от допълнителни опции за определен период от време. Статуса на плащащ по никакъв начин не дава превъзходство на даденият играч над другите играчи, също така не дава правото да се изисква компенсация след каквото и да е наказание наложено от екипа, ако са се позовали на тези правила.

VI. Екипът на играта

 1. Екипът на играта:

  • не е отговорен за никакви щети (без значение дали те са свързани с играта по някакъв начин) на играча в резултат на използванто му на играта.
  • не е отговорен за никакви проблеми свързани с машините, които поддържат сървърите на играта или самата игра.
  • си запазва правото да отсъжда компенсации на играчите вследствие настъпили загуби поради действия на екипа или технически проблем.
  • си запазва правото да внася корекции във всички аспекти на играта без да уведомява предварително за това.
  • си запазва правото да променя/допълва тези правила като предупреди за това с масово съобщение в играта или новина във форума.
  • си запазва правото да спира достъпа до играта, когато е необходимо. Това се отнася за планирани технически профилактики така както и за непредвидени.

VII. Контакти

 1. Единствената официална форма за контакт с администрацията на играта е на Съпорта на играта. Можете да контактувате с екипа на играта като използвате форума на http://bgforum.madmoo.com, където екипът ще ви отговори в срок до 72 часа за работни дни и 96 часа за почивни.

VIII. Потребителите

 1. С регистрацията на акаунт в играта декларират, че са прочели тези условия и са съгласни с изложеното в тях, че ще спазват правилата за коректна игра и че са съгласни да изтърпяват наказанията, посочени по-горе, ако екипът прецени, че това е необходимо, приемат като своя отговорност регулярно да се информират за настъпили промени в правилата.

  Непознаването на правилата не оневинява онези от играчите, които са ги нарушили.

  Играчите се задължават да се грижат за личната информация и да не я предоставят на други лица, включително на бивши или настоящи членове на екипа. При предоставяне на такава, екипът няма да поема никакви отговорности.

  Правата над играта принадлежат на Ексес Софт ЕАД - http://xs-software.com

  Правата върху този текст принадлежат на Ексес Софт ЕАД и е забранена репродукцията им във всякакъв вид без писменото ни съгласие.

Нагоре