Pravidla hry

I. Všeobecné pokyny

1. Registrace

Hra Nemexie je internetovou online hrou, která je v současnosti užívána ve své beta verzi v testovací fázi vývoje. Registrace je naprosto zdarma a jedinou podmínkou je Váš souhlas s těmito pravidly, všeobecnými podmínkami a podmínkami provozující společnosti, která se nachází právě zde.

2. Účty

Každý hráč (osoba) může mít jen jeden účet v jednom vesmíru*.

*Hráč, který má dva nebo tři účty - každý v jiném vesmíru, pravidla provozovatele neporušuje.

3. Hra a fórum

Fórum na adrese czforum.madmoo.com je oficiální komunikační portál hry Nemexie. Všechna porušení pravidel na fóru budou považována jako porušení danných pravidel hry a mohou tak vyústit v tresty na fóru i ve hře.

4. Oficiální jazyk

Oficiálním jazykem ve hře (www.nemexia.cz) a na komunikačním fóru czforum.madmoo.com je čeština. Poznámky, dotazy a konverzace, to vše by mělo být vedeno v češtině, budete-li vyžadovat odpověď od administrace. Výjimkou může být pouze dotaz cizince, jestliže bude chtít dostat odpověď - své dotazyy by měl tedy formulovat česky nebo anglicky.

II. Zákazy a tresty

1.Multiaccounting (vlastnictví více účtů v jednom vesmíru)

 1. 1.Multiaccounting*znamená vytvoření více než jednoho účtu od jednoho účastníka v jednom vesmíru. Ačkoliv je to technicky možné, jedná se o velmi hrubé porušení pravidel, po kterém následuje bez varování dlouhodobé zablokování všech účtů hráče. Tresty za porušení tohoto pravidla jsou shodně vysoké bez ohledu na to, zda-li se jedná o účty "spící" nebo aktivní.

  1. Používá-li více hráčů jeden počítač, je povinností ihned po registraci druhého účtu tento nahlásit administrativě hry a nahlásit vzájemný status obou účtů - jedná se i o oficiální zástupce, přihlašují-li se z jednoho účtu.

Užití více účtů, které nejsou vzájemně uvedeny jako zástupci a spouštějí se z jednoho počítače je považováno za porušení pravidel a hráč/-i bude/-ou potrestán/-i. Hráči, kteří hrají oficiálně z jednoho počítače nemají právo k:

 • Doplňování zdrojů z účtu na účet se stejného počítače;

 • Posílat či přijímat materiální zdroje nebo lodě od jiných hráčů pracujících z tohoto počítače;

 • Poskytovat materiální pomoc účtům ze stejného počítače;

 • Aktivně koordinovat společné akce s hráči ze stejného počítače vůči nějakému protivníkovi;

 • Přihlásit se k více než jednomu účtu na stejném počítači současně;

 • Absolvovat nějaké vzájemné lety *.

* Výjimka platí pouze tehdy, byl-li let včas ukončen (tzn. vrácen předtím, než splníl svůj cíl).

  1. Za multiaccounting je také považováno, provádění jakýhkoliv přímých nebo nepřímých akcí mezi dvěma nebo více účty - jako např:
 • Posílat prostředky na planety, které jsou právě pod jedním či více útoky;

 • Pravidelné útoky s malými flotilami za účelem vytváření polí šrotu pro odebírání tohoto jiným hráčem

 • Přeposílání zdrojů přes více cizích účtů za účelem dodání prostředků do jednoho sběrného účtu;

Poznámka: Toto je několik ukázkových příkladů přímého či nepřímého multiacountingu.

Další informace ohledně hraní z jednoho IP získáte nahlédnutém do Nápovědy v části"Často kladené otázky"!

2. Hlídání (Babysitting)

Za Babysitting je považováno, pokud osoba, která má nebo nemá vlastní účet na Nemexii, vstoupí na cízí účet, bez ohledu na délku trvání či důvod. KAŽDÉ přihlášení z jakékoliv IP adresy, informace o aktuální aktivitě z webového prohlížeče, jsou zaznamenávány (pokud to není v rozporu se zákonem).

Začít užívat účet hráče, který fakticky hraní v Nemexii ukončil, je také považováno zaHlídání. Každý hráč může provozovat pouze jeden účet v jednom herním vesmíru. Více informací napoví výše uvedený odstavec 2, sekce I. tohoto dokumentu.

2.1. Babysitting je povolený pouze při použití volby (Zástup)Sittingve hře. Více informací můžete získat v Nápovědě, v sekci Zástupce

2.1.1. Každý hráč má nárok na dva zástupce.

2.1.2. Hráči, kteří se vzájemně hlídají, se nesmí navzájem napadat. Po výpovědi ze zastupování musí počkat nejméně 24 hodin a teprve potom smí na původně zastupovaného útočit.

2.1.3. Vlastník účtu je zodpovědný za akce všech svých zástupců a přijímá za ně i postihy.

2.2. Ve všech ostatních případech je hlidání (babysitting) zakázáno a podléhá sankci.

2.2.1. Při prvním porušení budou oba účty zablokovány na 24 hodin bez možnosti provádět akce. Během této doby jsou uživatelé povinni kontaktovat administrátora a podat mu odpovídající vysvětlení.

2.2.2. Při druhém porušení podmínek budou účty zablokovány na dobu 10 dní a počet flotil obou účtů bude zredukován na polovinu na všech planetách. Během této doby musí hráči znovu kontaktovat administrátora a podat vysvětlení. Administrátor není povinen uvedený trest snižovat. Vše toto závidí i na předešlých trestech (jakéhokoliv typu) postižených.

2.2.3. Při třetím porušení pravidel budou oba účty zablokovány až do konce stávajícího kola.

 1. 3 Hlídat a starat se o víc než 3 účty.

  1. 1 Budou-li účty od členů stejné aliance, porušenípravidel může vést k redukci lodí na týmové planetě (je-li tam shoda).
  1. 2 V případě druhého porušení pravidel hráči od jedné aliance, jsou tresty zvýšeny a toto může vést i k anulování výsledků vítěze kola, pokud nekalé praktiky samotné aliance nebo na její týmové planetě mohou mít přímý dopad na konečné výsledky.

3. Výměna nebo převod účtů

3.1 Prodej účtů je ve hře zakázán. Výměna kreditů za zdroje a naopak je zakázané.

3.2. Změna účtu nebo přenesení účtu není povoleno.

4. Virtuální měna a služby.

Převody zakoupených či obdržených kreditů nebo služeb (Premium, Platinum účet, Specializace) ve stejném vesmíru, z jednoho vesmíru do jiného, z jedné herní verze (země) do druhé, nebo mezi různými hrami XS_Software nejsou povoleny. Jakékoliv požadavky budou zamítnuty.

5. Bugy a slabiny systému hry

Za bug je považována slabina nebo neúmyslná chyba v produktovém kódu, která uživateli umožňuje užít hru neoprávněným způsobem anebo k nežádoucí činnosti а/ nebo chyba, která omezuje funkce serveru а/nebo nepovolený software pro provádění úkolů hry.

Za bugy jsou považovány i nereálné statistiky jako například: Příliš mnoho lodí vzhledem k dostupným zdrojům nebo aktuální množství zdrojů hráče převyšuje množství obvyklé pro daný typ účtu/hráče.

5.1. Pokud hráč objeví chybu ve hře, je povinen o tom ihned informovat administrátora. V případě, že hráč využije výhody neoznámené chyby, bude postihem zablokování jeho účtu až do konce stávajícího kola.

5.2. Pokud hráč zneužije oznámenou, ale dosud nevyřešenou chybu, jeho flotila bude o polovinu zmenšena na jeho všech planetách, nebo jeho účet až do konce stávajícího kola zablokován nebo bude podroben jinému typu postihu dle zvážení administrace.

5.3. V případě přímého vstupu na cizí účet bez vědomosti vlastníka = Hacking, nepřímého zásahu do hry cizím účtem nebo jiné zlomyslné činnosti vůči jinému hráči nebo serveru*, bude provinilec potrestán blokováním jeho účtu po dobu 10 dní. Účet, který byl objektem hackingu, bude také blokován, dokud jeho majitel neprokáže svoje vlastnictví.

5.4 V případě, že bude zjištěn pokus o obcházení systému, pokus o překážení práce serveru a/nebo pokus o zmanipulování kódu hry, bude provinilec potrestán blokováním jeho účtu do konce herního kola.

 1. 5 Jestliže hráč nedobrovolně (nevědomky) použije chybu nebo nějaký rozpor v systému, bude potrestán zabanováním účtu do konce aktuálního kola. Tento trest může být administrací snížen nebo eliminován, dokáže-li hráč adekvátně podat vysvětlení svého počínání v takovém případě.

6. Boty a podvody

 1. 1 Za boty jsou považovány (automatizovaný) zápisy nebo programy v jakékoliv formě, simulující aktivitu na účtu bez fyzické přítomnosti vlastníka (automatizované zápisy ve hře samotné jsou výjimkou). Používat jakékoliv boty je přísně zakázáno a jakmile je toto zjištěno, okamžitě následuje postih. Když je zjištěno, že hráč používá nějaký bot, je je potrestán trvalým zabanováním účtu až do konce kola hry.

 2. 2 Podvody,při kterých bude používáno při usnadňování hry externími programy, za účelem obejití pravidel hry, mohou vést k trvalému nebo dočasnému trestu příslušného hráče a mohou se týkat i zrušení vítězství v kole hry.

 3. 3 Opakovaná porušování pravidel, jako například úmyslné vytváření stínových účtů za účelem docílit předčasného vytvoření Týmové planety, může vést k následné likvidaci této planety a zrušení aliance, která toto prováděla. Členové takové aliance mohou být potrestáni zabanováním jejich účtů, pakliže administrace objeví jejich účast na takovém skutku.

7. Injektáž

Injektáží je míněno odesílání materiálních prostředků pro podporu jiného účtu za účelem zisku výhody pro oba účty. Injektáží se odesílají prostředky na jiný účet bez adekvátní protihodnoty. jedná se nejen o jednoduché transporty, ale například i o takovéto možnosti:

 • Posílání prostředků na planetu, která je právě pod útokem.

 • Útoky menších flotil za účelem vytváření polí šrotu pro jiný účet bez vlastního zisku onoho šrotu.

 • Útoky menších flotil za účelem zisku bitevních bodů pro jiný účet nebo účty.

 • Koordinované lety, kdy jeden hráč posílá útok na dalšího hráče a třetí hráč čeká na odebrání šrotu z bitvy.

 • Obchod s kredity za zdroje a naopak je zakázán.

Další cesty ve kterých můžou být odesílány prostředky materiální prostředky z účtu na jiný účet.

Další způsoby zasílání zdrojů z jednoho účtu, aniž by se zdroje vracely zpět.

7.1.Přeprava sesbíraného šrotu k majiteli je dovolena, pokud nejde o množství větší než 50 000 000.

7.2. Je dovolena jednorázová pomoc jednoho hráče druhému, pokud se zdroje vrátí do týdne. Administrátor musí o tom být včas informován. Maximální množství je 10 000 000 šrotu.

7.3. Všechny případy interakce s materiálními zdroji, které nejsou uvedené jako výměna nebo pomoc se zdrojem, jsou považovány za injektáž.

7.3.1. Při prvním nedodržení pravidel budou zablokovány lety obou účtů na dobu dvou dní. Během této doby jsou uživatelé povinni kontaktovat administrátora a vysvětlit své chování. Pokud to neudělají, budou jejich flotily zredukovány na polovinu. Pokud uživatelé vysvětlí porušení, bude postih zrušen.

7.3.2. Při druhém porušení pravidel budou lety obou účtů zablokovány po dobu 10 dní a jejich flotily budou zredukovány na polovinu. Během této doby jsou uživatelé povinni kontaktovat administrátora a vysvětlit své chování.

  1. 3 Pokud budou hráči výše uvedenými způsoby soustavně pravidla hry porušovat, budou dostávat přísnější tresty s možností trvalého zabanování všech jejich účtů.
 1. 4 Každá taková injektáž, prováděná za účelem narušení pravidel hry, může vyústit ke změnám v bodovém hodnocení hry dotčeného kola.

8. Férová hra

Jakmile hráč souhlasí s pravidly a následně je registrován, je povinen v rámci svého souhlasu s pravidly tato i dodržovat a hrát hru férově. Pokud během svého působení ve hře poruší některá pravidla (dle uvedených příkladů), bude náležitě potrestán dle sekce II, odstavce 10 těchto pravidel. Pokud jeho porušení pravidel není v uvedených příkladech zmíněno, administrace si vyhražuje v takovýchto případech použít patřičné potrestání.

 1. 1 Pokud vědomě jeden nebo více hráčů aliance vytvoří nové účty za účelem zvýhodnění této skupiny při výstavbě Týmové planety. Na základě rozhodnutí administrativy může být celá skupina potrestána od odstranění Týmové planety samotné až po zákaz hraní do konce aktuálního kola.

 2. 2 Jestliže hráč během zastupování zneužije zástupný účet* například pro nepatřičné lety jako je útok na jiného hráče. Postižený hráč dostane náhradu za své ztráty a delikvent bude naopak patřičně pokutován. Delikventova výhra - výhra ze zastupovaného účtu bude eliminována, případné ztráty na zastupovaném účtu budou bez náhrady zachovány!

Stejné pravidlo platí pro hráče hrající ze stejného IP, jestliže se zúčastní společné, jednotné akce proti třetímu hráči; jejich účty budou potrestány dle pravidel danných v náležitých odstavcích pojednávajících o účtech na jednom IP.

* Oficiální zástupce může hlídat cizí účet maximálně sedm dní. Pakliže vlastník cizího účtu se za tu dobu ani jednou ke svému účtu nepřihlásí oba účty by měly být potrestány za nepovolený babysitting.

 1. 3 Pokud vědomě jeden nebo více hráčů vytvoří nové účty s flotilami, vědami a aktualizacemi na nízké úrovni a tyto účty budou zaměřeny na podpory sluncí během slunečního útoku jiné aliance, bude těmto delikventům zakázán příjem odměn v tomto kole. A jestliže ve zneužívání budou pokračovat, přijdou i o své vyhrané krystaly.

 2. 4 Jestliže víc než X* hráčů od stejné aliance poruší tato pravidla (Pravidla hry) - tato aliance může být pokutovaná silnou redukcí flotil, levelů budov nebo vytěžených krystalů v aktuálním kole.

Jestliže porušení těchto pravidel povede k vítězství pro takovou alianci - jejich vítězství bude anulováno a další aliance, která je na následující pozici v hodnocení získá statut vítěze.

* Kde X = (Celkové počty v alianci) x 0,40

9. Vydírání a hrozby

 1. 1 Jakýkoliv typ vydírání či vyhrožování, jež bude hráč zasílat jiným hráčům nebo jakékoliv šikanování a trápení během hry povede k dočasnému nebo i trvalému sankcionování viníka. Na základě vážnosti v tom kterém konkrétním případu se budou následná omezení vztahovat na přístup k fóru hry a nebo přímo ke hře samotné. V případě jakéhokoliv špatného chování bude hráč potrestán omezením přístupu k svému účtu na dobu 5 až 48 hodin (útoky vůči němu nebudou povoleny) nebo omezením při zasílání osobních zpráv po dobu 5 až 48 hodin. Při dalším porušení budou tato omezení platit po dobu 240 hodin.

 2. 2 Použití skrytých urážek (např typu: …….PÍP……. ) maskující urážlivé či vulgární výrazy bude hodnoceno administrací dle odstavce výše.

 3. 3 Užití odkazů na nevhodná videa či webové stránky s nevhodným obsahem, bude považováno též za shodné porušení pravidel a patřičně administrací potrestáno.

10. Tresty

Případy nečestné hry, popsané v sekcích 1 až 7, budou potrestány. Viz také:

10.1. Pokusy o vydírání nebo stresování administrativního týmu hry za cílem získání jakýchkoliv výhod nad ostatními hráči.

10.2. Používání jakékoliv metody pro získání důvěrné informace od hráčů, např. hesla, všechny druhy kódů a jinou citlivou osobní informaci. Toto zahrnuje i zveřejnění zpráv z bitev nebo ze špionáže bez souhlasu obou stran, které se bitvy zúčastnily.

10.3. Porušení pravidla, podle kterého pro každý počítač/IP adresu může existovat pouze jeden účet, použitím jakéhokoliv druhu softwaru pro krytí IP adresy, veřejných proxy serverů a jiných metod.

10.4. Urážlivé přezdívky (nicky) nebo avatary ve fóru nebo ve hře nebo takové, které podněcují či navádí hráče k určitým činnostem a jsou v rozporu s dannými zákony České republiky (hákové kříže, kříže a podobné).

10.5. Urážky nebo hrozby vůči administrátorovi hry, bez ohledu na druh, čas a místo. Tým administrátorů si vyhrazuje právo jednat dle svého vlastního úsudku, bez nutnosti oznámení hráčům.

10.6. Tým hry si vyhrazuje právo aplikovat následující tresty bez nutnosti oznámení hráči:

 • Dočasné omezení psaní zpráv ve fóru hry;

 • Trvalé omezení psaní zpráv ve fóru hry;

 • Dočasné omezení přístupu k fóru hry;

 • Trvalé omezení přístupu k fóru hry;

 • Dočasné omezení užití systému zpráv ve hře;

 • Trvalé omezení užití systému zpráv ve hře;

 • Dočasné zablokování účtu, bez možnosti útoků vůči němu;

 • Dočasné omezení přístupu do hry s možností útoků vůči účtu;

 • Trvalé omezení přístupu do hry s možností útoků vůči účtu;

 • Zrušení účtu uživatele.

 • Pokud bude zjištěn pokus o multiaccounting/babysitting – deaktivace všech zúčastnených účtů*

 • Blokování/filtrování přístupu k serverům, které jsou součástí hry.

* "zjištěn" v tom kontextu znamená, že tým jednomyslně považuje danou činnost za porušení pravidel. Tým není povinen vysvětlovat svá rozhodnutí.

Pozn: Dotazy nebo oznámení ohledně blokovaných / deaktivovaných / zrušených účtů můžete zasílat na adresu za pomoci příslušného formuláře zákaznické podpory ve hře nebo na fórum hry. Hrubé projevy, urážky a mnohonásobné žádosti o vysvětlení nebudou tolerovány.

11. Vrácení poplatku

Vrácení poplatku se týká požadovaného vracení peněz poté, jakmile hráč získá herní službu. Vrácení poplatku je striktně zakázáno.

Trestem za takovéto jednání je zablokování účtu bez předchozího varování.

12. Reklamy {#II12]

Všechny druhy reklamy v informačních fórech a polích aliancí, na planetách nebo u nicků hráčů a také v jejich názvech ve formě textu, obrázku, banneru, linků, apod. jsou přísné zakázány.

Výjimku z tohoto ustanovení může činit pouze reklama na jiné online hry provozované zřizovatelem Nemexie.

Trest za porušení výše uvedeného pravidla je trvalá blokace hráče/-ů a případně i blokace téhož hráče v dalších vesmírech Nemexie.

13 Sdílení administrativní konverzace (korespondence)

 1. 1 Zveřejnění veškeré interní konverzace mezi administrativou a hráčem, ať se jedná o komunikaci v rámci podpory hry a nebo na fóru v osobních vzkazech je zakázáno a porušení tohoto zákazu povede u hráče, který toto zveřejní, ale i hráčů příjemců, k dočasnému zablokování jejich účtů.

 2. 2 Jedná se o zveřejnění nejen útržků, ale i celých takových konverzačních textů na fórech aliancí, komunikačním fóru Nemexie, týká se i blogů a komunikačních aplikací á la Skype, MSN, Yahoo, ICQ, sociálních sítí, atd…

 3. 3 Pouze, je-li předem administrativou schváleno, příslušný hráč může sdílet dohodnutou část sdělených informací a to opět jen v takovém případě, kdy toto nebude v rozporu s pravidly či podmínkami společnosti XS Softaware, provozující hru Nemexia.

 4. 4 Administrativa si vyhrazuje právo zveřejňovat interní konverzaci s hráčem, jen když toto bude nezbytné jako doklad o provinění hráče, skupiny hráčů nebo dokonce "cizí třetí strany" vůči pravidlům hry nebo komunikačního fóra hry.

14 Sdílení osobních údajů hráče s administrativou

Administrativa nemá jakákoliv práva sdílet osobní údaje (e-mailové adresy, IP adresy, platby a přihlašovací informace) registrovaných hráčů s jinou - třetí stranou a to dokonce i tehdy, jestliže je do hry přímo zapojena. Pro toho platí ale několik výjimek:

 1. 1 Administrativa nemůže sdílet aktuální e-mailovou adresu účtu ani vůči samotnému vlastníku účtu, protože v tomto případě se jedná o jediná citlivá data, která mohou potvrdit vlastnictví účtu - v tomto případě se nejedná o výjimku.
 • Jestliže z jakéhokoliv důvodu vlastník ztratil svou e-mailovou adresu, může poslat vzkaz do systému podpory s několika návrhy své e-mailové adresy a jen když tyto návrhy budou takticky a strukturálně blízko skutečné e-mailové adresy původně zadané, administrativa může rozhodnout o tom, zda sdělí hráči onu e-mailovou adresu nebo ne.*
 1. 2 Jestliže bude vlastník účtu žádat informace o IP adresách, které jsou zaznamenány v jeho historii ohledně přihlášení, správce může podat tyto informace jen pro potvrzení vlastnictví účtu (oprava e-mailové adresy nebo detaily platební informace).
 • Správce nemůže sdílet informace o IP adresách se třetí stranou a to z jakéhokoliv důvodu!*

14.3 Správce nemá oprávnění podávat jakékoliv informace o platebním režimu hráče vůči jinému hráči - třetí osobě, výjimkou mohou být pouze zákonné požadavky patřičné vládní instituce, banky, poskytovateli mobilního telefonu a jiné, kde správce je zavázaný podat ony informace v rámci zákona státu.

15. Žádost informací od cizích hráčů - třetí osoby

15.1 Správce je zavázán provédst požadovanou kontrolu po podané zprávě o porušení pravidel hráče, ale není vázán sdělovat jakékoliv výsledky těchto kontrolních akcí.

15.2 Správce nemá moc potvrdit/popřít účast třetí strany, byť by se jednalo o hráče zúčastněné v alianci účastníka nebo jakkoliv spolupracující v aktuálním kole či vesmíru.

16. Krajní opatření

Systematické porušování pravidel jedním nebo několika hráči může védst ke zrušení vítězů aktuálního kola, jestliže porušení herních pravidel zapůsobilo jakoliv na závěr tohoto kola. Administrativa si osobuje právo udělit některý z trestů zmíněných výše.

17. Snižování trestů

17.1 Administrativa si vyhražuje právo prodloužit nebo snížit jakékoliv udělené tresty v těchto pravidlech uvedené, dle svého vlastního mínění.

17.2 Jestliže administrativa sníží nebo zruší potrestání hráče, bude to bez jakýhkoliv diskusí, jež se v tomto směru nepřipouštějí a případní diskutující mohou být za své protesty vůči rozhodnutí administrativy potrestány.

III.Zprávy

1.Nahlášení hráčů

Hlášení o hráčích nedodržujících pravidla mohou být zasílána administrativě pomocí vzkazů na fóru Nemexie nebo na zákaznickou podpořu hry:

1.1 V případě, že hráč zašle nepravdivou zprávu o jiném hráči porušujícím pravidla, bude žalující sám potrestán sankcí, odpovídající nahlášenému prohřešku.

1.2 V pravidelné zprávě od stejných hráčů s jediným účelem pro jejich účty získat "volnou dovolenou" oba účty budou zakázané se minimálním trestem.

2. Nahlášení členů týmu hry

Pokud některý z administrátorů hry zneužije své pravomoci, může jednotlivý hráč nebo skupina hráčů požádat o důkladnou kontrolu celé kauzy. Žádost pak bude zveřejněna ve fóru. Pokud bude prokázána vina, administrátor bude odstraněn z administrativy hry.

* Tým hry se bude zabývat jen těmi žádostmi, které budou napsány adekvátně a gramotně.

IV.Dodatky

1. Přezkoumání administrativních rozhodnutí

Činnosti moderátora mohou být přehodnoceny nebo zrušeny pouze danným moderátorem nebo nadřízeným administrátorem. Činnosti administrátora nemohou být přehodnoceny nebo zrušeny, pokud jsou výsledkem již popsaných pravidel.

2. Kompenzace

2.1. Pokud se hráč stane obětí chyb hry nebo administrace, obdrží kompenzaci.

2.2. Pokud se hráč pokusí ignorovat rozhodnutí moderátora tím, že zkontaktuje jiného moderátora, bude danný hráč potrestán v rámci aktuálního kola. Výjímkou je, pokud hráč kontaktuje nadřízeného administrátora.

3. Námitky

Každá bezdůvodná námitka vůči pravidlům hry může vést k jedné z výše zmíněných sankcí nebo k blokaci přístupu do hry. Podle závažnosti porušení pravidel se postih může rozšířit nejen na hru "Nemexia", ale i na ostatní služby provozující společnosti, včetně fóra hry. Personál hry "Nemexia" postihuje tyto typy přečinů dle svého nejlepšího vědomí a podle dostupných informací.

4. Nepopsané případy

Administrátoři hry si vyhražují právo na postih hráčů dle vlastního uvážení, pokud pravidla byla porušena způsobem, který není popsán v samotných pravidlech hry.

4.1 V nepopsaných případech je zahrnuté vyhýbání se normální linii hry - například vytvoření účtu s abnormálními statistikami za účelem přímého vlivu směřujícího na uzavření kola. Více informací najdete v sekci II, odstavec 7 aktuálního dokumentu.

4.2 V nepopsaných případech jsou zahrnuté všechny akce injektáže s účelem nedovolené pomoci jednomu nebo několika účtům, také dohody s přímým vlivem na závěr kola.

V. Příspěvky

Komunikovat se společností XS Software JSCo, není možné prostřednictvím SMS nebo jinými podobnými způsoby, není zde možnost zajistit náhrady za takovou komunikaci. Pokud bude někdo potrestán za to, že učinil nějaké přestupky proti schváleným pravidlům, společnost nebude povinna potrestanému zajistit jakékoliv náhrady za dříve hráčem vložené investice.

Účet, který nějakým způsobem přispěl ke hře, dělá z jeho majitele "dárce". Jedná se o komplexní akt, který provozovatele hry k ničemu nijak nezavazuje. Každý jakýkoliv příspěvek poskytuje hráči možnost dle toho užívat celý komplex oficiální nabídky hry. Výše zakoupených kreditů krom výše popsaného nijak takového hráče nezvýhodňuje proti jiným hráčům a nedává takovému hráči nějaká výjimečná práva a to ani ve smyslu trestů za prohřešky proti pravidlům hry.

VI. Tým hry (Personál)

Personál:

 • není zodpovědný za jakákoliv poškození (bez ohledu na to, zda se týkají hry nebo ne), která utrpěl uživatel v rámci své účasti ve hře.

 • není zodpovědný za problémy se zařízením podporující hru nebo za problémy týkající se hry

 • si vyhražuje právo kompenzovat hráče, kteří utrpěli jednáním personálu.

 • si vyhražuje právo provádět úpravy ve hře a všech jejích aspektech bez předchozího upozornění.

 • si vyhražuje právo na změnu pravidel bez předchozího upozornění hráčů. Bude jim pouze zaslána zpráva ve hře nebo bude změna zveřejněna na fóru.

 • si vyhražuje právo blokování přístupu ke hře, pokud je to nutné. Toto platí jak pro plánovanou údržbu, tak pro nepředvídané události.

VII.Kontakty

Jedinou oficiální formou kontaktu s administrací hry je zákaznická podpora hry. Tým Nemexie ale můžete kontaktovat i prostřednictvím fóra hry na adrese czforum.madmoo.com ních dnech a 96 hodin o víkendech.

VIII.Uživatelé

Registrací účtu uživatelé prohlašují, že si přečetli tato pravidla a souhlasí s jejich obsahem. Souhlasí, že se jimi budou řídit i s případnými postihy, pokud personál rozhodne o jejich nutnosti. Zavazují se k pravidelnému sledování změn v pravidlech.

Neznalost pravidel neomlouvá ty, kteří je porušili.

Uživatelé přejímají odpovědnost za své osobní informace a jsou seznámeni s faktem, že je nesmí předkládat žádným členům personálu - současným či minulým. Pokud by tyto informace byly odhaleny, herní personál nenese zodpovědnost.

Vlastníkem práv hry je XsSoft JSCo www.xs-software.com.

Práva na tento text náleží XsSoft JSCo. Jeho reprodukce je bez písemného souhlasu vlastníka zakázána.

Zpět na začátek