Vědy - přehled

V Nemexii existuje celá řada věd, které můžete zkoumat. Věda vám poskytne zlepšení, které bude narůstat s každou další úrovní výzkumu. Navíc, mnoho lodí, obraných technologií, budov, zlepšení a dokonce další vědní obory se vám zpřístupní pouze za podmínky dokončení určitého výzkumu nebo výzkumů. Pokud se rozhodnete zrušit právě probíhající výzkum, obdržíte zpět od 60% do 80% zdrojů, které jste do výzkumu na počátku vložili. Vědní obory mohou být zkoumány na kterékoli vaší planetě a po vyzkoumání se jejich efekt projeví na všech ostatních planetách, lodích, krátce na všem, co vám patří. To znamená, že můžete část věd zkoumat na jedné planetě a další část na jiné. Důležité ovšem je, že rozpis výzkumu je společný pro všechny vaše planety, což značí, že po zaplnění fronty na povolené maximum nemůžete zadávat další výzkum i kdyby to bylo na planetě, kde jste zatím žádný výzkum nezadali. Vědní obory jsou rozdělené do 4 oblastí:

 • Základní vědní obory- představují nejzákladnější vědní témata vesmíru Nemexie
 • Pokročilé vědní obory- tyto vědní obory vám poskytnou vylepšení a rozšíření
 • Mistrovské vědní obory- špička výzkumu, která ovlivní všechny vaše akce
 • Dodatečné vědní obory- absolutní završení vědeckého výzkumu v Nemexii. Odhalení tajů těchto věd vám otevře výhody, které mnohdy znamenají hranici mezi vítězstvím a porážkou. Volte pečlivě, neboť vyzkoumat můžete pouze a jenom jeden vědní obor ze tří.

Zde vám předkládáme seznam všech oblastí a vědních oborů: (klikněte na obor pro další informace)

Základní vědní obory:

 • Fyzika;
 • Chemie;
 • Matematika;
 • Astronomie.

Pokročilé vědní obory:

 • Špionáž;
 • Radarové systémy;
 • Obrana lodí;
 • Palivové články;
 • Tryskové motory;
 • Výzkum laserové technologie;
 • Výzkum iontové technologie;
 • Výzkum plasmové technologie;
 • Ekologie.

Mistrovské vědní obory:

 • Hyperprostor;
 • Paralelní vesmíry;
 • Lehké obrnění
 • Středné obrnění
 • Težké obrnění
 • Absolutní výstavba.

Dodatečné vědní obory:

 • Znásobený útok;
 • Okamžitá obrana;
 • Kritické poškození.

Zpět na začátek