Vstup do aliance

Každý hráč, který není členem žádné aliance může zaslat přihlášku pro vstup do aliance, kterou si vebere.Žádost je odeslána vůdci aliance. Žádost je aktivní po dobu 5 dní, po které s ní může vůdce aliance udělat 3 věci:

  • Přijmout ji - hráč, který žádal se okamžitě stává členem aliance a obdrží o tom zprávu
  • Odmítnout ji - hráč není přijat, obdrží o tom zprávu a žádost je odstraněna
  • Ignorovat ji - po uplynutí 5 dní je žádost automaticky vymazána, hráč se nestává členem aliance

Hráč sám může během těchto 5 dní žádost zrušit pokud na ní dosud neobdržel odpověď.Aby se tak stalo, hráč musí zadat novou žádost u jiné aliance, při čemž se objeví okno s informací o tom, že je již zadána jedna žádost (maximální povolené množství). Zde je možnost smazat zadanou žádost. Pokud hráč tuto možnost potvrdí, žádost je smazána a hráč se nestane členem žádné aliance.Hráč může v jednu chvíli žádat o vstup pouze do jedné aliance.Hráč, který opustí, nebo je vyloučen z aliance musí čekat 5 dní než může založit nebo se přidat k jiné alianci. Pokud hráč zruší žádost o vstup do aliance, nemusí čekat na uplynutí 5-ti denní čekací lhůty než může zakládat nebo vstupovat do jiných aliancí.

Zpět na začátek