Nemexia 3.0

Nemexia 3.0 - vydané poznámky

1 Odpadlíci (nová entita)

[Odpadlíci][link_help_bg_renegades] jsou nejnovější herní element v Nemexii. Nejedná se o hráče (NPCs) ale o nový zásadní prvek ve hře týkající se všech hráčů. Díky této novince budete moci získávat další [body aktualizací][link_help_bg_ships_ships]

![][image_advice]Pokud budete chtít aktualizovat vaše lodě, kromě prostředků budete potřebovat také body aktualizace.Body aktualizace budou využitelné pro aktualizované lodě na vaší týmové planetě.

2 Odpadlíci - špionáž a útok (nový prvek)

Byly přidány dva nové typy letů -"[sledování (špionáž) odpadlíka][link_help_bg_flights_renegade]" a "[útok odpadlíků][link_help_bg_flights_renegade_1]".Použití první z těchto dvou novinek má sloužit ke shromažďování informací o typech lodí, které odpadlíci vlastní.![][image_advice_th_left]Poznámka: Populace lodí odpadlíka přímo závisí na populaci útočícího loďstva.Účelem útočného letu je získat nové technologie - aktualizační body!

3 Aktualizační body a aktualizace lodí (nový prvek)

Všechny aktualizace lodí na každé planetě (jedná se o planetu hráče, nikoliv o týmovou planetu) budou mít další přídavek k vylepšování danné lodě o další úroveň. Budeme jej nazývat"[Aktualizační body][link_help_bg_ships_ships]". [Aktualizační body][link_help_bg_ships_ships] budete získávat útoky na [odpadlíky][link_help_bg_renegades].

![][image_advice]Poznámka: Aktualizační body nebudou potřebné k aktualizaci lodí na týmové planetě.

4 Spotřební produkty (nový prvek)

[Spotřební produkty][link_help_bg_consumable] jsou možností ve hře, které vám pomohou usnadnit porážku odpadlíků.5 Aktualizace obranných jednotek

 • Obranné jednotky fotonová baterie/fotonová matrice/fotonová tkáň byly odstraněny.
 • Byly přidány tři nové jednotky:
 • [Ionto-laserová baterie][link_help_bg_confederation_laser-ion]/[Ionto-laserová matrice][link_help_bg_terteths_laser-ion]/[Ionto-laserová tkáň][link_help_bg_noxis_laser-ion]
 • [Plazma-laserová baterie][link_help_bg_confederation_plasma-laser]/[Ionto-plazmová matice][link_help_bg_terteths_plasma-laser]/[Plazma-laserová tkáň][link_help_bg_noxis_plasma-laser]
 • [Ionto-plazmová baterie][link_help_bg_confederation_ion-plasma]/[Ionto-plazmová matice][link_help_bg_terteths_ion-plasma]/[Ionto-plazmová tkáň][link_help_bg_noxis_ion-plasma]

![][image_advice]Poznámka: Tyto nové obranné jednotky nebudou dostupné pro nakupování/nabízení v aukcích.

6 Aktualizace výzkumů

 • Výzkum Megaštítů byl odstraněn.
 • Tato věda baly nahrazena třemi novými vědami:
 • [Lehký pancíř][link_help_bg_sciences_light]
 • [Střední pancíř][link_help_bg_sciences_medium]
 • [Těžký pancíř][link_help_bg_sciences_heavy]

7 Cílové priority (nový prvek)

 • Každá jednotka (loď nebo obrana) bude mít upřednostnění směřované na [určitý cíl][link_help_bg_battle]. Některé z nich budou mít více než jednu cílovou prioritu. To znamená, že dokud vaše jednotka nezničí určený cíl, nebude se zabývat útokem na jakékoliv jiné cíle (výjimkou je aplikace palebné dovednosti).

8 Bonusy poškození a nevýhody (nový prvek)

 • Každá jednotka (loď nebo obrana) má [bonus poškození][link_help_bg_battle] bonus poškození proti minimálně dvěma jiným jednotkám.
 • Každá loď má [nevýhodu][link_help_bg_battle] proti minimálně dvěma jiným lodím.

9 Dovednosti nových a aktualizovaných lodí

 • Ignorance obrněných jednotek - toto je speciální dovednost pro [Průzkumníka][link_help_bg_confederation_scout]/[Červenou stíhačku][link_help_bg_confederation_scout]/[Nox Dartha][link_help_bg_noxis_nox]. Je-li tato dovednost použita - je možnost pro vaše lodě ignorovat brnění napadaných lodí v aktuálním kole bitvy.
 • Devastace (Kritický zásah) - tato dovednost je poplatná pro [Křižník][link_help_bg_confederation_cruiser]/[Zachycovač][link_help_bg_terteths_intercepto]/[Nemesis][link_help_bg_noxis_nemesis]. Pokud tuto dovednost použijete, můžete zvýšit účinnost útoku vašich lodí ze 2 na 2,5 času.
 • Bonus životnosti - je poplatný [Ochránci][link_help_bg_confederation_guardian]/[Štítovému botu][link_help_bg_terteths_shieldbot]/[Absorberu][link_help_bg_noxis_absorber]. Tato dovednost přidá každé vaší lodi pasivní procento bonusu životnosti v každé bitvě.
 • Zasílení pancéřování - tato dovednost je poplatná lodím bitevní [Bitevní křižník][link_help_bg_confederation_battlecrui]/[Vesmírná armáda][link_help_bg_terteths_space]/[Duch][link_help_bg_noxis_ghost]. Je to pasivní dovednost a každá loď získává bonusové procento zvýšení síly pancéřování od jiných bitevních lodí.
 • Oživení - tato dovednost platí pro Torpedoborce. Jedná se o pasivní dovednost, díky níž je možnost částečné obnovy lodí ke konci bitevního kola.
 • Mega síla - tato dovednost platí pro Goliath. Tato pasivní dovednost přidává na síle útoku pro další lodě ve flotile během bitvy.
 • Zmrazení - tato dovednost platí pro Sršně. Je-li ve flotile Sršeň, může částečně zmrazit - snížit bojeschopnost nepřátelských lodí v danném kole bitvy.
 • Destrukce - tato dovednost je poplatná pro [Bombardér][link_help_bg_confederation_bomber]/[Bomberbot][link_help_bg_terteths_bomberbot]/[Rozsévač spor][link_help_bg_noxis_sporethrow]. Je-li tato dovednost aktivována, může pomoci ostatním bitevním lodím nasměrovat cílovou priorotu útoku proti obraně planety (je-li tato na planetě vybudována).

10 Změny v bitevním systému

Novinky v bitevním systému - stejný typ lodí nebude rozdělen na skupiny, bude fungovat jako jedna jednotka. Více informací k novinkám v [bitevním systému][link_help_bg_battle] najdete v příslušném tématu.

11 Odstranění vlastností

Snižování výkonu zbraňových a obranných systémů bylo odstraněno a nahrazeno bonusem životnosti a nevýhody. Viz body č. 8. a 9. v této sekci.

12 Změny pancéřování

 • U některých jednotek došlo ke změnám jejich obrany.
 • Dále již to nebudou pevné pancéřované jednotky.
 • "Normální" obrněné jednotky se mění na "Střední" pancéřované jednotky.

![][image_advice]Více informací najdete u zbraňových systémů lodí I obrany.

13 Aktualizace životnosti lodí

[Ochránce][link_help_bg_confederation_guardian]/[Štítový bot][link_help_bg_terteths_shieldbot]/[Absorber][link_help_bg_noxis_absorber] mají aktualizovány životnostní statistiky.

14 Aktualizace zpráv z bitev

[Zprávy z bitev][link_help_bg_battles_battle] mají aktualizované shrnutí, vysvětlivky k ikonám i analýzy.

15 Změny u průvodce

Byly přidány nové mise, které budou velice důležité při střetech s odpadlíky. Části jiných byly aktualizovány.

16 Nová grafika

U všech tří ras proběhla změna grafiky hry.

Zpět na začátek