Banka

Banka je velkou finanční institucí, jejímž účelem je přinášet svému vlastníku zisk. Stejný účel má i banka na vaší planetě. První cestou výhody vlastnictví takové banky je možnost půjčkou zdrojů na úvěr.

Půjčky:

Baka vám může poskytnout půjčku 100 jednotek zdrojů za každý bod Banka bude souhlasit, že dá vám půjčku 100 zdroje pro každý zdrojový bod, který máte. Banka má účinnost založenou na bankovních úrovních. Úrovní 1 začíná na 50 % a postupně se tato hodnota zdvihá až na 100 % na úrovni 10 (viz: tabulka hodnot banky). Své půjčky si každý musí pečlivě hlídat. Pokud nenastává včasná likvidita úvěru dlužníkem, může být tento převzat jiným hráčem a dlužník přijde o své body.

Příklad:

Hráč vlastní celkem 250 zdrojových bodů a banku o úrovni 1. Výše maximálního úvěru se pak počítá takto: 250 x 100 : 50 = 12500.

Pokud by banka měla úroveň 10, její účinnost by byla stoprocentní a maximální výše úvěru by tedy činila 25000.

Budete-li si půjčovat, můžete se rozhodnout, jak naložíte s úvěrem. Buď můžete celý úvěr (např. 100000) dát na pořízení jediné komodity a nebo máte možnost rozdělit úvěr třeba mezi tři typy zdrojů v podílech dle vlastního uvážení.

Každá půjčka - tedy i zde, si žádá určité záruky při splácení zapůjčených prostředků. Za každých 1000 půjčených jednotek jednotlivého zdroje je zárukou 1 kredit. Půjčíte-li si tedy 105000 jednotek onoho zdroje, musíte mít jako záruku 105 kreditů.

Úroky a sankce z úvěrů:

Na každém úvěru (prostředky) je podstatné:

  • Jesliže je úvěr vrácen do sedmi dnů, je úročen 10 % jsou-li všechny kredity zpět.
  • Jesliže bude úvěr vrácen během druhého týdne, úrok bude činit 20 %.
  • Budou-li půjčené prostředky vráceny v průběhu třetího týdne, budou úročeny 30 % z půjčené částky a následně, bude-li úvěr splacen v době čtvrtého týdne, bude úročen ve výši 40 % ze startovní částky.
  • Nebude-li úvěr vráce včas v danném nejzazším termínu - tj do 28 dní, bude účetní statut planety, na kterou byl úvěr sjednán resetován a vše propadne bance.
  • Každý hráč může vzít jeden úvěr na jednu planetu, bez možností vracet zapůjčené prostředky z jiné planety.

Maximální úroveň banky je 10.

Požadavky na výstavbu banky:

  • bez požadavků

Tabulka hodnot banky:

úroveňKovminerályPlynčasEnergievýkon
12 0001 5006500:17:002250%
23 8002 8501 2350:22:572855%
37 2205 4152 3470:30:593460%
413 71810 2894 4580:41:504365%
526 06419 5488 4710:56:285470%
649 52237 14116 0951:16:146775%
794 09270 56930 5801:42:558480%
8178 774134 08158 1022:18:5610585%
9339 671254 753110 3933:07:3313190%
10645 375484 032209 7474:13:12164100%

Zpět na začátek