Útok na Slunce

Informace

Útok na slunce je týmový let odeslaný z týmovéplanety aliance za účelem v následující bitvě porazit slunce a získat z něho sluneční krystal, důležitý pro konstrukci obelisku potřebného k výstavbě Hlavní Hvězdné Brány (také HHB neo též jen HB).Doba útoku na slunce je 48 hodin a nezáleží na tom, jak je slunce od týmové planety vzdáleno.

POZN: Tento čas může být odlišný dle rychlosti vesmíru - tzn. 12 meno 24 hodin dolet tam a stejná doba zase zpátky).Čas potřebný na cestu ke slunci je urychlován o 5 % za každý již postavený obelisk.Spotřebovaný plyn flotulou při náletu na slunce se rovná 50 % spotřeby při normálním útoku týmové flotily proti jiné týmové planetě.Výsledky bitvy o slunce se odvíjejí od toho, je-li na slunci podpora od jiných hráčů nebo ne.Viz další informace o slunci.Úspěšnost útoků na slunce dává 75% šanci na zisk krystalu. To v podstatě znamená, že je-li útočník ve svém útoku úspěšný (jedině vítězství v bitvě o slunce), nemusí krystal nutně získat.Je-li slunce na sklonku svého života - 0 dní, sníží se šance na získání krystalu na 25 %.Každý útok na slunce, ať již dopadne ve prospěch útočníka či samotného slunce, snižuje životnost napadeného slunce o 10 dní.Zvláštní podmínky:

 • Útok na slunce může podniknout jen aliance s flotilou z týmové planety.
 • Let útočné flotily ke slunci a její návrat trvají ve vesmíru s normální rychlostí plných 48 hodin. V rychejším vesmíru se tento čas podílově zkracuje. Celková doba letu ke slunci ´i návratu může být zkrácena o 5 % času za každý postavený obelisk aliancí na týmové planetě v Galaktické zóně.
 • Spotřeba plynu při útoku na slunce je snížena o 50 % oproti spotřebě při klasickém útoku proti jiné alianci.
 • Z jedné týmové planety je možný pouze jeden sluneční útok v jednu chvíli.
 • Pokud aliance zaútočí na slunce, kterému zbývá do konce života 1 den a tudíž doletí v době 0 života, má stále šanci získat při vítězné bitvě sluneční krystal.
 • Minimální populace útočné flotily musí být nejméně 50 000 populace.
 • Všichni hráči, kteří mají planetu v pěti soustavách na každou stranu od slunce se o útoku dozví systémovou zprávou. Vlastní útok však nevidí a útok na slunce nemá na jejich říše či planety, byť by byly i přímo v soustavě napadeného slunce, žádnou působnost.
 • Útočníci nemohou vidět, je-li u slunce nějaká podpora nebo ne. Vše se dozví teprve po botvě ze systémové zprávy.
 • podporovat lze jen ta slunce, která jsou právě pod útokem.
 • Podporovat lze jen slunce, na které není veden útok vlastní aliance nebo aliance, s níž je uzavřena oficiální smlouva - pakt o spolupráci.
 • Nestáhne-li hráč svou podporu ihned po bitvě, podpůrná flotila se automaticky vrátí po uplynutí patřičné doby (24 hodinnebo u zrychlených vesmírů podle danného koeficientu zrychlení).
 • Pokud se majitel podporující flotily rozhodne v průběhu akce jinak, může vrátit zpátky domů svou flotilu zmáčknutím tlačítka pro návrat na panelu "Flotily" (lety). Nejpozději je to však možné deset hodin před vlastní sluneční bitvou. Jakmile je překročena desetihodinové hranice, systém již návrat flotily neumožní a tato se musí účastnit bitvy o slunce.
 • Na slunce může útočit týmová flotila o její maximální populaci (226.008 pop.) a stejně tak veliká může být maximálně flotila obránců.
 • Všechny poslané flotily obránců při bitvě vystupují jako jedna flotila.
 • Minimální velikost poslané obranné flotily od jednoho hráče z jedné planety může být minimálně 5000 populace.
 • Na slunce mohou útočit a naopak je bránit pouze a jen válečné lodě a to jakéhokoliv typu a úrovně.
 • Hospodářské lodě (nákladní, recyklační, kolonizační či špionážní plavidla) do útoku nebo obrany systém nepustí.
 • Při sluneční bitvě platí pro všechny lodě flotily celkový průměr vylepšení úrovní a věd od všech účastníků.
 • Ztráty strany podpůrců mohou dostoupit po bitvě maximálně výše 50 % poslaných lodí. Příklad: pošlete-li 100 lodí, ať dopadne bitva jakkoliv, vrátí se vám zpět 50 lodí. I zde se zaokrouhluje. Pošlete-li 99 plavidel, zpět se vrátí 49.
 • Podporovatelé slunce z bitvy získávají trojnásobek bitevních bodů. Body jsou podílově rozdělovány podle toho, kolik lodí (populace) podpůrce na obranu slunce vyslal.
 • Každé slunce má schopnosti se bránit a dokáže svými erupcemi zničit cca 3 - 5 % útočníkových lodí.
 • Je zde pro to 50% šance..
 • Ve válečném poměru se slunce chová, jakoby mělo k disposici laserové zbraně a 20% lehké štíty.
 • Slunce bojuje stejně jako standardní válečná loď a náhodně si vybírá, na které plavidlo protivníka zamíří svou palbu.
 • Ze slunce samotného není při bitvě žádný šrot. Šrot nacházející se u slunce po botvě pochází jen z flotil útočníka a obránců.
 • V prvních 48 hodinách po slunceční bitvě o je umožněn sběr šrotu pouze přímým účastníkům bitvy. Tzn. členům útočící aliance a samotných obráncům. Teprve po 48 hodinách systém umožní sběr všem dalším hráčům, zbyde-li ještě něco.
 • Nachází-li se v loďstvu obránců velitelská loď - resp více velitelských lodí stejného druhu, flotilu povede velitelská loď s nejvyšší úrovní vylepšení bez závislosti na tom, kolik majitel oné velitelské lodě poslal celkem lodí na obranu.
 • Platí tedy samozřejmě, že obrannou flotilu vede admirál s nejvyšším množstvím admirálských dovesností.

Zpět na začátek