Týmová recyklace

Pokaždé bitvěv zni kášrotvlevove vesmíru. Tento odpad lze recyklovata získat užitečné zdroje. Chcete-litak učinithráčmusíposlatletku Recyklacek souřadnicím Šrot. Recyklacepole obsahujeztracenéloděastrojní zařízenína oboustranáchvbitvě. Když recyklačníflotiladorazí nacílové souřadnicea na poli není žádný šrot není žádný kontakt mezi tímto místem a místem boje.

Omezení:

  • Recyklacelze aplikovat pouzeprostřednictvímjedné z těchto lodíRecycler/Tanker/Recycle Drone.
  • Recyklaceloděmusí býtzaslányvsamostatnémletumise typu "Recyklace". Pokudsije poslal/ana misi typu"Útok"tak se jednotky budoupodílet nabitvě,alenebudou recyklovat oblast.
  • Kdyžrecyklujetesvévlastnísouřadnice,cestovníčasjekonstantní.Rozdílmezizákladní rychlostíneplatí.Totéž platíprovědy, kteréovlivňujírychlost.
  • Poznámka:Všechnyzdrojenaložené nalodích, které jsou poslané namisiRecyklacezmizí!

Zpět na začátek