Aliance přehled

Informace

Aliance jsou společenstva hráčů, kteří se snaží společnou cestou dosáhnout absolutního vítězství. Každý hráč, který se dosud nestal členem nějaké aliance, může utvořit svou vlastní. K vytvoření aliance je nutné mít vybudovaný vládní palác (Vláda, Koordinační palác, Hlavní planetární úl) na některé ze svých planet. Jakmile splní tento i další herní limity (odpovídající počet zdrojových bodů) a založí tak alianci, stává se automaticky jako zakladatel i jejím vůdcem. Množství členů aliance není nijak omezeno. Do aliance může vstoupit jakýkoliv počet dalších hráčů, kteří nejsou sdruženi v jiné alianci. Každý ze členů aliance tuto může kdykoliv opustit, s výjimkou vůdce, který předtím musí určit svého nástupce. Jednotliví členové mohou být z aliance vylučováni. Pokud je některý hráč z aliance vyloučen, může vstoupit do jiné aliance nejdříve po dalších pěti kalendářních dnech. Aliance si mohou stanovovat své politické cíle.

Zde jsou možnosti aliance a její vlastnosti:

  • Detaily- toto je přehledová obrazovka aliance, přístupná každému členu.
  • Editace(DOSUD terminováno jakoUpravit) - zde můžete upravovat jednotlivé detaily aliance, jejichž náhled se nalézá na "alianční přehledové ploše". Alianční editační příkazy jsou dostupné jen k vůdci a těm členům, kterým k tomuto vůdce udělil oprávnění.
  • Žádosti- zde se zobrazují žádosti zájemců o členství v alianci a je zde zobrazováno přijetí i odmítnutí. Tato část je dostupná pouze vůdci a vybraným členům s patřičným oprávněním.
  • Správa vedení- zde si může vůdce vybrat svého následovníka (jedná se o člena aliance, který se v případě odchodu vůdce stane jeho nástupcem). Dostupné pouze vůdci.
  • Vedoucí si takémůže vybrat členy aliance, a okamžitě může rozhodnout kdo sestane zástupcem(toto má přístupné pouze vůdce) a také můževybrat admirála pro týmovou planetu.
  • Fórum- toto je komunikační platforma aliance. Zde se mohou členové vzájemně radit a projednávat politické cíle své aliance, vojenské akce i kterákoliv další témata, jež si k diskusi zvolí. Možné použití BBCodes. Fórum může být řízeno vůdcem a těmi členy aliance, kterým vůdce k tomu udělil patřičná oprávnění.
  • Alianční politika- z tohoto místa je řízena alianční politika. Tato část je přístupná vůdci a členům s uděleným zvláštním oprávněním.
  • Odchod z aliance- tato část slouží k možnosti odchodu z aliance.

Úrovně aliance

Jakmile aliance vytvoří svou Týmovou planetu, její členové získají první nové výhody v rámci svých akcí. Více informací o úrovních aliance můžete nalézt zde.

Zpět na začátek