Energie

Energie se používá knapájení budov na planetách. Bez dostatečné zásoby energie nebudete schopni postavit jakoukoli budovu (samozřejmě mimo budov, které energii vyrábějí).

Způsoby, jak získat energii:

 • Solární elektrárna/ infračervený přenosový bot/ sluneční vstřebávač – to je vaše základní budova pro generování energie. Abyste zvýšili počet generovaných jednotek, zvyšte její úroveň.
 • Jaderná elektrárna/ uranový bot/ uranový vstřebávač – to je váš druhotný zdroj energie (i když vzhledem kpostavení planety se může stát i prvořadým). Tento zdroj generuje více energie než ten, závislí na slunci, ale pro jeho výstavbu je nutné mít primární zdroj minimálně na úrovni 10 a fyziku na úrovni 5.
 • Sluneční družice– všechny rasy jsou schopné vyrábět sluneční družice, které generují energii na vysoké orbitě. Množství jednotek energie, které jsou družice schopné vyprodukovat, je odvislé od polohy planety vsoustavě a množství ozonu vatmosféře.
 • Fyzika– Vědní obor fyzika vám umožní produkci vyššího množství jednotek energie.
 • Specializace Inženýr - tato placená možnost zvýší produkci energie o 10%.

Jednotky energie jsou využity výstavbou vyšších úrovní budov, každá úroveň budov nebo budova nově vystavěná (mimo budov, určených ke generaci energie) tak sníží množství využitelné energie vzávislosti na potřebném napájení. Pokud potřebujete rychle zvýšit použitelný počet jednotek energie, můžete toho dosáhnout snížením úrovně budov nebo jejich zbořením.

Množství získané energie je ovlivněno:

 • Množstvím dnů, které zbývají slunci.
 • Množstvím ozonu vatmosféře planety.
 • Poloha planety vsystému (v případě sluneční družice/ sluneční družice/ organická družice).
 • Úroveň výzkumu vědního oboru fyzika.
 • Specializací horník.

Kalkulace energie planety

Základní vzorec pro výpočet generování jednotek energie planety je:

Volné jednotky energie = generované jednotky energie – využité jednotky energie

Vzorec pro výpočet množství generovaných jednotek energie na planetě je:

EN = {[(EnB1 EnSh) * OzB * SldR] EnBs + EnB2} * PB * EB

Zde je seznam použitých zkratek a některé dodatečné informace o nich.

 • EN – veškerá produkce energie na planetě
 • EnB1 – základní generovaná energie budovami (sluneční elektrárna/ infračervený přenosový sbot/ sluneční vstřebávač; ovlivněné množstvím ozonu a zbývajících dní slunce)
 • EnSh – základní generovaná energie loděmi (sluneční družice/ sluneční družice/ organická družice; vzávislosti na poloze planety vsystému; ovlivněné množstvím ozonu a zbývajících dní slunce)
 • OzB – navýšení dané úbytkem ozonu (od 1 do 2)
 • SldR – snížení dané zbývajícími dny slunce (od 1 do 0.25)
 • EnBs – základní výroba planety (počítána bez energii generujících budov, lodí a bez postihů nebo zvýšení za počet ozonu nebo zbývající dny slunce; je to 20)
 • EnB2 – (jaderná elektrárna/ uranový bot/ Uranium Absorber; bez postihů nebo zvýšení za počet ozonu nebo zbývající dny slunce)
 • PB – zvýšení dané fyzikou (od 1 do 1.5)
 • EB – zvýšení dané specializací horník (od 1 do 1.1)

Zpět na začátek