Zdroje – přehled

Každé vesmírné impérium potřebuje zdroje, aby mohlo růst, sílit a samozřejmě rozdrtit své nepřátele. A pakliže má impérium prosperovat, zdroje musí být vynaloženy velice pečlivě. Ve vesmíru Nemexie existují tři základní zdroje. Tyto zdroje jsou využívány ke stavbě budov, rozvíjení vašich lodí a obrany, zlepšení a posílení a konečně pro zabezpečení výzkumu. Základní zdroje jsou: kov, minerály a plyn. Bez dostatečného množství těchto tří zdrojů je vaše impérium odsouzeno k záhubě.

Pokud je zahájen projekt, který vyžaduje základní zdroje a poté zrušen před dokončením, část vložených zdrojů se získá nazpět. Zde je přehled procesů a množství zdrojů, které je možné získat při jejich zrušení.

  • Výstavbabudovy – 70% vložených zdrojů
  • Stavbalodí či obranného zařízení – 40 - 60% vložených zdrojů
  • Zlepšenívlastností lodí v objektu letiště – 60 - 80% vložených zdrojů
  • Výzkumvědních oborů – 60 - 80% vložených zdrojů
  • Při zničení jedné úrovně budov, získáte 50 - 80% vložených zdrojů nazpět a jednotky energie, které tato úroveň využívala, jsou vráceny k dalšímu použití.

Mimo základních zdrojů jsou zde ještě dva další, které jsou ale stejně důležité. Jsou to energie a populace - zalidnění. Energie se používá k napájení budov na planetách. Každá budova (mimo těch, které energii produkují) vyžaduje určité množství energie k provozu, pokud požadované množství energie nemáte k dispozici, budova nemůže být postavena.

Populace představuje prostor, který každá loď a obranné zařízení zabírá v hangárech. Pamatujte na to, že lodě ve vašem hangáru odletem neuvolní místo, kromě letu umístění, který přesune počty populace na cílovou planetu. Za předpokladu, že nemáte na planetě dostatek volného místa vhangárech, lodě, stejně jako obranné zařízení nebude možné postavit.

Další důležitý zdroj v Nemexii je šrot. Šrot lze nalézt poletujíc ve vesmíru po bitvách, ve kterých byly zničeny nějaké lodě.

Konečně poslední, ale nikoli nedůležitý, je zdroj ozon, který ovlivňuje produkci energie na dané planetě.

Zpět na začátek