Genel bilgi

Her İmparatorluk, Düşmanlarını yenip daha güçlü bir imparatorluk olmak için kaynaklara (hammadde) ihtiyaç duyar. Kaynaklar, dikkatli şekilde harcanmalıdır. Nemexia'da üç kaynak vardır. Kaynaklar, binaları inşa etmek, gemiler ve savunmayı inşa etmek, Gemi seviyelerini yükseltmek ve Teknoloji araştırmak için kullanılır. Kaynaklar: Metal, Kristal ve Yakıt. Kaynaklar olmadan Bir İmparatorlukta başarıdan söz edilemez.

Kaynakların Seviyelerini yükselttikten sonra herhangi bir nedenden dolayı iptal etmeye karar verirsen kullanılan hammaddenin bir kısmı iade edilir. İadelerin oranları aşağıdaki gibidir.

  • Bina İnşaası İptalinde — geri verilen %70,
  • Saldırı, ve savunma Gemi inşası İptalinde — 40 ile %60,
  • Gemi Seviyesi Yükseltme İptalinde — 60 ile %80,
  • Teknoloji Araştırması İptalinde — %60 iade edilir.
  • Bir bina kurulduktan sonra 1 seviyesini yıkmak isteyebilirsiniz. Bunun içinde iade edilen kaynak miktarı kullandığınız miktarın %80'idir. İptal edilen binanın harcadığı enerji ve Ozon geri iade edilir.

Ekonomik kaynakların dışında önemli iki kaynak daha vardır. Ozon tabakası ve Enerji. Enerji, bir gezegende binalara güç sağlamak için kullanılır. Her bina (Enerji üretme Binalarının dışında), bir miktar enerji gerektirir. Eğer yeterli enerji yoksa binalar inşa edilemez.

Ozon özellikle Gezegendeki Enerji üretimi etkileyen çevresel kaynaktır. Oyundaki diğer kaynaklardan biri Hurda'dır. Gerçekleştirdiğiniz saldırılarda düşman gezgeninde herhangi bir savunma yada gemi yok ederseniz o gezegende Hurdalar olacaktır. Geri dönüşümcüler yardımı ile toplanabilir hurda.

Nüfus, Gemilerin ve savunma ünitelerinin kapladığı alandır. Bunu Hangarlar belirler. Gemi ve savunma inşaası için boş Nufusa ihtiyaç vardır. Eğer boş nufus yoksa gemi ve savunma basamazsınız.

Başa geri dön