Prehľad zdrojov

Každé vesmíre impérium potrebuje suroviny aby mohlo rásť arozdrviť svojich nepriateľov. Suroviny musia byť rozumne využité, aby mohlo impérium prosperovať. VNemexii sú tri ekonomické suroviny. Používajú sa na stavbu budov, lodí avýskum vied. Ekonomické suroviny sú: Kov, Minerály a Plyn. Sich nedostatkom vaše impérium padne.

Keď začne proces, ktorý vyžaduje suroviny, aje zastavený pred dokončením, časť použitých surovín bude navrátená. Tu je zoznam vracaných častí pre rôzne procesy:

  • Stavba budov – 70% návrat

  • Stavba Lodí aobranných jednotiek – 40 - 60% návrat

  • Vylepšenia lodí – 60 - 80% návrat

  • Výskum vied – 60 - 80% návrat

  • Keď hráč zničí úroveň jednej zo svojich budov, získa 50 – 80% surovín ktoré použil na jej stavbu, ako ajenergiu, ktorú na svoj chod potrebovala.

Kúsok ďalej od ekonomických surovín sú 2 ďalšie suroviny, ktoré sú rovnako potrebné ako tie ekonomické. Tieto sú Energia a Ozón. Energia slúži na prevádzku budov na Planéte. Každá budova (okrem tých, ktoré energiu produkujú) potrebujú určité množstvo energie, ak je nedostatok energie, budovy nie je možné postaviť.

Populácia predstavuje priestor, ktorý v hangároch zaberie každá loď alebo obranná jednotka. Lode neuvoľňujú miesto pri odlete zplanéty, okrem Umiestňovacieho letu, ktorý premiestni Populáciu na cieľovú planétu. Ak je na planéte nedostatok voľnej populácie, lode nemôžu byť postavené.

Ďalšia významná surovina vhre je Šrot. Šrot ostáva vo vesmíre po každej bitke, kde boli zničené nejaké lode.

VNemexii je jedna prírodná surovina –Ozón, ktorý ovplyvňuje množstvo produkcie energie na určitej planéte.

Späť na vrchol