Populácia

Populácia je jednotka vyjadrujúca, koľko miesta každá loď alebo Obranná jednotka zaberá v Hangároch/ Bunker/Hniezdá, ktoré sa používajú na uskladnenie lodí aobranných jednotiek. Každý typ lode aobrannej jednotky potrebuje určitú populáciu, niektoré viac ako ostatné. Ak nie je dostatok populácie, lode aobranné jednotky nie je možné stavať. Maximálny počet populácie na planéte je 25112 populácie.

Na každej planéte sa zdieľajú hangáre pre lode aj obranné jednotky. Ak vaša planéta má 100 celkovej populácie, znamená to, že hangáre majú priestor pre lode aobranné jednotky so 100 populáciou. Zvyčajne sa populácie zobrazuje na pravom-hornom rohu obrazovky. Ak chcete vidieť Populáciu pre obranné jednotky, choďte do menu Obrany v Lodenica (pre Konfederácie, Terteti a Noxov).

Populácia sa zvyšuje stavaním avylepšovaním Hangárov / Bunker/ Hniezdá alebo aktivovaním špecializácie Populátor.

Späť na vrchol