Laboratórium

Laboratóriumje vysokotechnologiskézariadenie,kdenajlepšiemozgyKonfederáciepracujúnepretržite, aby našli novézbrane,materiály a technológie,ktoré pomôžuríšev bojiogalaktickudominanciu.Vedcipracujunaprísnetajnéprojekty,ktoré otvárajúnové možnostipre hráčov.Niektorébudovy, lodeaobrannýchjednotiekmôžu byť postavenýpourčitejpreskúmanej vede. Každá planéta môže mať len jeden Laboratórium. Jeho vylepšením sa zvyšuje kvalita, množstvo pracovníkov resp. vedcov, redukuje sa čas výskumu vied a vytváraju sa podmienky pre vývoj zložitejších technológií.

Max.úroveň: 20

Požiadavky

Podrobná tabuľka - Laboratórium

ÚroveňKovMinerályPlynČasEnergia
12004002000:17:0022
23406803400:21:1528
35781 1565780:26:3434
49831 9659830:33:1243
51 6703 3411 6700:41:3054
62 8405 6792 8400:51:5367
74 8289 6554 8281:04:5184
88 20716 4148 2071:21:04105
913 95227 90313 9521:41:20131
1023 71847 43523 7182:06:40164
1137 94875 89637 9482:38:19205
1260 717121 43460 7173:17:54256
1397 147194 29497 1474:07:23320
14155 436310 871155 4365:09:14400
15248 697497 394248 6976:26:32500
16397 915795 830397 9158:03:10625
17636 6641 273 328636 66410:03:58782
181 018 6622 037 3241 018 66212:34:57977
191 629 8593 259 7191 629 85915:43:411 221
202 607 7755 215 5502 607 77519:39:371 527

Späť na vrchol