Iónová veda

Iónová veda je pokročilá veda, ktorá zvyšuje útok lodí siónovými zbraňami. Na základe vedeckého pokroku iónového výskumu vedci zostrojili ionizátor avložili ho do iónového dela, ktoré môže byť veľmi silné. Iónové delo zvyčajne nazhromaždí neškodné ióny avystrelí ich takmer rýchlosťou svetla, ktorá ich robí ničivou. Všetky lode, ktoré využívajú tento typ zbrane získajú bonus útoku ztejto vedy.

Bonus: Každá úroveň Iónovej vedy zvyšuje útok všetkých lodí aobranu jednotiek založených na Iónových zbraniach o15% (spolu až po 225%)

Maximálna úroveň: 15. úroveň

Požiadavky

Detailná tabuľka – Iónová veda

ÚroveňKovMinerályPlynČas
1500250500:20:00
210005001000:28:24
3200010002000:40:20
4400020004000:57:16
5800040008001:21:19
616000800016001:55:28
7320001600032002:43:58
8640003200064003:52:50
912800064000128005:30:38
10256000128000256007:49:29
115120002560005120011:06:40
12102400051200010240015:46:41
132048000102400020480022:24:17
144096000204800040960031:48:53
158192000409600081920045:10:37

Späť na vrchol